Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سازمان جهانی صحت: شیوع ویروس آبله میمون قابل کنترول است

سازمان جهانی صحت می‌گوید که سرایت ویروس آبله میمون قابل کنترول است و نیاز است تا نشست‌هایی به منظور مشوره در باره چگونگی محدود ساختن سرایت این ویروس صورت گیرد.

این سازمان روز سه‌شنبه اعلام کرده است که از هفتم ماه می تا کنون دست‌کم ۱۳۱ مورد ابتلا به این ویروس تایید و ۱۰۶ مورد دیگر که مشکوک می‌باشند، به ثبت رسیده است.

به گفته سازمان جهانی صحت، خطر سرایت آبله میمون به گونه گسترده کم است.

آبله میمون یک بیماری ویروسی است که از مناطق غربی و مرکزی افریقا گسترش یافت که در روز های اخیر در کشورهای غیرافریقایی نیز سرایت کرده است.

در حال حاضر، کشور های اروپایی گواه بیشتر افراد مبتلا به این ویروس استند.

سازمان جهانی صحت: شیوع ویروس آبله میمون قابل کنترول است

آبله میمون یک بیماری ویروسی است که از مناطق غربی و مرکزی افریقا گسترش یافت که در روز های اخیر در کشورهای غیرافریقایی نیز سرایت کرده است.

Thumbnail

سازمان جهانی صحت می‌گوید که سرایت ویروس آبله میمون قابل کنترول است و نیاز است تا نشست‌هایی به منظور مشوره در باره چگونگی محدود ساختن سرایت این ویروس صورت گیرد.

این سازمان روز سه‌شنبه اعلام کرده است که از هفتم ماه می تا کنون دست‌کم ۱۳۱ مورد ابتلا به این ویروس تایید و ۱۰۶ مورد دیگر که مشکوک می‌باشند، به ثبت رسیده است.

به گفته سازمان جهانی صحت، خطر سرایت آبله میمون به گونه گسترده کم است.

آبله میمون یک بیماری ویروسی است که از مناطق غربی و مرکزی افریقا گسترش یافت که در روز های اخیر در کشورهای غیرافریقایی نیز سرایت کرده است.

در حال حاضر، کشور های اروپایی گواه بیشتر افراد مبتلا به این ویروس استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره