Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چهارده جسد از محل سقوط یک هواپیما در نپال بدست آمده است

نیروهای جست‌وجو و نجات در نپال به روز دوشنبه اعلام کرده اند که محل سقوط هواپیمایی را که روز گذشته با ۲۲ سرنشین ناپدید شده بود، شناسایی و چهارده جسد را تاکنون دریافته اند.

این هواپیما متعلق به خطوط هوایی تارا ایر بود که روز یک‌شنبه حدود بیست دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه از صفحه رادار ناپدید شد.

یکی از سخنگویان بخش حمل و نقل هوایی این کشور گفته است که عملیات برای پیدا کردن اجساد باقی مانده ادامه دارد و چانس اینکه کسی از سرنشینان این هوایپما زنده مانده باشد، به مراتب کم است.

این هواپیما از شهر توریستی پوکارا در ۱۲۵ کیلومتری غرب کاتماندو، پایتخت نپال به سمت شهر جومسوم در حرکت بود که در دامنه‌های رشته کوه‌های هیمالیا سقوط کرده است.

بربنیاد گفته‌های شرکت هوایی خصوصی تارا‌ ایر، چهار هندی، دو آلمانی و شانزده شهروند نپال، سرنشینان این هواپیما بوده‌‌اند که همگی در این حادثه جان باخته‌‌اند.

چهارده جسد از محل سقوط یک هواپیما در نپال بدست آمده است

بربنیاد گفته‌های شرکت هوایی خصوصی تارا‌ ایر، چهار هندی، دو آلمانی و شانزده شهروند نپال، سرنشینان این هواپیما بوده‌‌اند که همگی در این حادثه جان باخته‌‌اند.

Thumbnail

نیروهای جست‌وجو و نجات در نپال به روز دوشنبه اعلام کرده اند که محل سقوط هواپیمایی را که روز گذشته با ۲۲ سرنشین ناپدید شده بود، شناسایی و چهارده جسد را تاکنون دریافته اند.

این هواپیما متعلق به خطوط هوایی تارا ایر بود که روز یک‌شنبه حدود بیست دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه از صفحه رادار ناپدید شد.

یکی از سخنگویان بخش حمل و نقل هوایی این کشور گفته است که عملیات برای پیدا کردن اجساد باقی مانده ادامه دارد و چانس اینکه کسی از سرنشینان این هوایپما زنده مانده باشد، به مراتب کم است.

این هواپیما از شهر توریستی پوکارا در ۱۲۵ کیلومتری غرب کاتماندو، پایتخت نپال به سمت شهر جومسوم در حرکت بود که در دامنه‌های رشته کوه‌های هیمالیا سقوط کرده است.

بربنیاد گفته‌های شرکت هوایی خصوصی تارا‌ ایر، چهار هندی، دو آلمانی و شانزده شهروند نپال، سرنشینان این هواپیما بوده‌‌اند که همگی در این حادثه جان باخته‌‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره