Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در چین قربانی گرفت

یک رسانه دولتی در چین گفته است که دست‌کم ده تن در نتیجه بارش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب در ایالت مرکزی هونان در این کشور جان باخته و سه تن دیگر ناپدید استند.

براساس گزارش‌ها، یک اعشاریه هشت میلیون تن در مناطق روستایی و کوهستانی این ایالت در پی بارش شدید باران و سیلاب آسیب پذیر شده اند. نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر خانه‌های شان را ترک کرده و ۲۷۰۰ خانه به گونه کامل ویران شده اند.

در همین حال، درپی بارش باران، یک رویداد رانش زمین در منطقه گوانکسی در این کشور نیز رخ داده است که بخش‌های از یک روستا را زیر گرفته است.

گروه‌های نجات که به محل رویداد آمده اند، گفته اند که یک زن در این رانش زمین جان باخته و یک زن دیگر را نجات داده اند.

مقام‌های مسوول از ادامه بارش باران در منطقه گوانکسی و نواحی اطراف آن در روز های آینده هشدار داده و به راننده‌ها و مرکز های تعلیمی هدایت داده اند تا اقدامات پیشگیرانه را در نظر بگیرند.

بخش‌های مرکزی و جنوبی چین به گونه مداوم در ماه‌های تابستان شاهد بارش باران و سیلاب است.

مرگبارترین رویداد ناشی از سیلاب در چین در سال ۱۹۹۸ رخ داد که بیش از ۲۰۰۰ تن جان های شان را از دست داد و نزدیک به سه میلیون خانه در آن زمان ویران شد.

بارش باران و سرازیر شدن سیلاب در چین قربانی گرفت

در همین حال، درپی بارش باران، یک رویداد رانش زمین در منطقه گوانکسی در این کشور نیز رخ داده است که بخش‌های از یک روستا را زیر گرفته است.

Thumbnail

یک رسانه دولتی در چین گفته است که دست‌کم ده تن در نتیجه بارش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب در ایالت مرکزی هونان در این کشور جان باخته و سه تن دیگر ناپدید استند.

براساس گزارش‌ها، یک اعشاریه هشت میلیون تن در مناطق روستایی و کوهستانی این ایالت در پی بارش شدید باران و سیلاب آسیب پذیر شده اند. نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر خانه‌های شان را ترک کرده و ۲۷۰۰ خانه به گونه کامل ویران شده اند.

در همین حال، درپی بارش باران، یک رویداد رانش زمین در منطقه گوانکسی در این کشور نیز رخ داده است که بخش‌های از یک روستا را زیر گرفته است.

گروه‌های نجات که به محل رویداد آمده اند، گفته اند که یک زن در این رانش زمین جان باخته و یک زن دیگر را نجات داده اند.

مقام‌های مسوول از ادامه بارش باران در منطقه گوانکسی و نواحی اطراف آن در روز های آینده هشدار داده و به راننده‌ها و مرکز های تعلیمی هدایت داده اند تا اقدامات پیشگیرانه را در نظر بگیرند.

بخش‌های مرکزی و جنوبی چین به گونه مداوم در ماه‌های تابستان شاهد بارش باران و سیلاب است.

مرگبارترین رویداد ناشی از سیلاب در چین در سال ۱۹۹۸ رخ داد که بیش از ۲۰۰۰ تن جان های شان را از دست داد و نزدیک به سه میلیون خانه در آن زمان ویران شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره