Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پاکستان از فهرست خاکستری گروه اقدام مالی بیرون شد

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) پاکستان را پس از چهار سال از فهرست خاکستری حذف کرده است.

این نهاد بین‌المللی که برای مبارزه با پول‌شویی در سطح جهان فعالیت می‌کند و پاکستان توانسته است ۳۴ توصیه را در دو برنامه عملیاتی اجرا کند.

راجا کمار، رییس گروه ویژه اقدام مالی، گفته است: «پس از تلاش‌های زیاد مقام‌های پاکستانی توانستند از طریق اجرا دو برنامه جداگانه، در مجموع ۳۴ موردی را که برای رفع نقض در سیستم‌های مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تامین هراس‌افگنی لازم بود، تکمیل کنند.»

اما تا هنوز میانمار، کوریای شمالی و ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند.

اسلام‌آباد به دلیل اقدام نکردن برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی هراس‌افگنی در این فهرست قرار گرفته بود.

مقام‌های پاکستانی گفته اند که خروج از این فهرست نشان دهنده تلاش‌های پایدار و طولانی مدت آنان در زمینه مبارزه با پول‌شویی است.

حنا ربانی کهر، معاون وزیر خارجه پاکستان، گفته است: «فکر می‌کنم درس‌هایی که از آن آموخته‌ایم این است که پاکستان از برخی جهات به الگویی برای منطقه تبدیل شده است چون که ما از قبل به  توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی عمل کردیم و بلندترین نمره را در میان کشورهای منطقه اخذ کردیم.»

فهرست خاکستری متشکل از کشورهای‌ست که در معرض خطر بالایی پول‌شویی و تامین مالی هراس‌افگنی قرار دارند؛ اما متعهد به همکاری از بهر مبارزه به این موارد اند.

قرار گرفتن در فهرست خاکستری تاثیر منفی روی سرمایه‌گذاری‌های جهانی و اخذ وام از بانک‌های بین‌المللی دارد.

جبران سرفراز، تاجر پاکستانی، در این باره گفته است: «پاکستان خارج از لیست خاکستری و در لیست سفید خواهد بود این تصمیم بازار سهام ما رونق خواهد داد روابط بین‌المللی پاکستان بهبود خواهد یافت ورود ارز از خارج از کشور افزایش می‌یابد.»

گروه ویژه اقدام مالی افزون بر پاکستان، نیکاراگوا را نیز از فهرست خاکستری خارج کرده است.

این نهاد متشکل از ۳۷ کشور از جمله ایالات متحده امریکا، شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا است.

پاکستان از فهرست خاکستری گروه اقدام مالی بیرون شد

اسلام‌آباد به دلیل اقدام نکردن برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی هراس‌افگنی در این فهرست قرار گرفته بود.

Thumbnail

گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) پاکستان را پس از چهار سال از فهرست خاکستری حذف کرده است.

این نهاد بین‌المللی که برای مبارزه با پول‌شویی در سطح جهان فعالیت می‌کند و پاکستان توانسته است ۳۴ توصیه را در دو برنامه عملیاتی اجرا کند.

راجا کمار، رییس گروه ویژه اقدام مالی، گفته است: «پس از تلاش‌های زیاد مقام‌های پاکستانی توانستند از طریق اجرا دو برنامه جداگانه، در مجموع ۳۴ موردی را که برای رفع نقض در سیستم‌های مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تامین هراس‌افگنی لازم بود، تکمیل کنند.»

اما تا هنوز میانمار، کوریای شمالی و ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند.

اسلام‌آباد به دلیل اقدام نکردن برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی هراس‌افگنی در این فهرست قرار گرفته بود.

مقام‌های پاکستانی گفته اند که خروج از این فهرست نشان دهنده تلاش‌های پایدار و طولانی مدت آنان در زمینه مبارزه با پول‌شویی است.

حنا ربانی کهر، معاون وزیر خارجه پاکستان، گفته است: «فکر می‌کنم درس‌هایی که از آن آموخته‌ایم این است که پاکستان از برخی جهات به الگویی برای منطقه تبدیل شده است چون که ما از قبل به  توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی عمل کردیم و بلندترین نمره را در میان کشورهای منطقه اخذ کردیم.»

فهرست خاکستری متشکل از کشورهای‌ست که در معرض خطر بالایی پول‌شویی و تامین مالی هراس‌افگنی قرار دارند؛ اما متعهد به همکاری از بهر مبارزه به این موارد اند.

قرار گرفتن در فهرست خاکستری تاثیر منفی روی سرمایه‌گذاری‌های جهانی و اخذ وام از بانک‌های بین‌المللی دارد.

جبران سرفراز، تاجر پاکستانی، در این باره گفته است: «پاکستان خارج از لیست خاکستری و در لیست سفید خواهد بود این تصمیم بازار سهام ما رونق خواهد داد روابط بین‌المللی پاکستان بهبود خواهد یافت ورود ارز از خارج از کشور افزایش می‌یابد.»

گروه ویژه اقدام مالی افزون بر پاکستان، نیکاراگوا را نیز از فهرست خاکستری خارج کرده است.

این نهاد متشکل از ۳۷ کشور از جمله ایالات متحده امریکا، شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره