Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برق نزدیک به یک میلیون خانه در پی سرمای شدید در امریکا قطع شد

در پی سرمای شدید در امریکا، برق نزدیک به یک میلیون خانه و کسب‌‌وکارهای کوچک و بزرگ در چندین ایالت آن کشور به شمول تگزاس قطع شده است.

رویترز در گزارشی نوشته است که منطقه "نیو انگلند" در شمال شرق این ایالت بیشتر گواه بی‌برقی و مشکلات برخاسته از سرمای شدید است.

بربنیاد این گزارش، اداره‌های آب و برق رسانی امریکا روی وصل برق خانه‌ها کار می‌کنند؛ اما وزش بادهای شدید هنوزهم چالش در برابر وصل دوباره برق خوانده شده است.

کارشناسان هواشناسی در امریکا پیشبینی کرده‌اند که سرما و یخبندان کنونی در این کشور می‌تواند سرد‌ترین کریسمس را در دهه‌های اخیر در امریکا رقم بزند.

همزمان با روزهای پایانی سال ۲۰۲۲ و جشن کریسمس، این توفان زمستانی با دمای بسیار سرد در بسیاری بخش‌های امریکا در جریان است و بیشتر از نصف جمعیت آن کشور با هشدارهای هواشناسی روبه‌رو شده‌اند.

برق نزدیک به یک میلیون خانه در پی سرمای شدید در امریکا قطع شد

بربنیاد این گزارش، اداره‌های آب و برق رسانی امریکا روی وصل برق خانه‌ها کار می‌کنند؛ اما وزش بادهای شدید هنوزهم چالش در برابر وصل دوباره برق خوانده شده است.

Thumbnail

در پی سرمای شدید در امریکا، برق نزدیک به یک میلیون خانه و کسب‌‌وکارهای کوچک و بزرگ در چندین ایالت آن کشور به شمول تگزاس قطع شده است.

رویترز در گزارشی نوشته است که منطقه "نیو انگلند" در شمال شرق این ایالت بیشتر گواه بی‌برقی و مشکلات برخاسته از سرمای شدید است.

بربنیاد این گزارش، اداره‌های آب و برق رسانی امریکا روی وصل برق خانه‌ها کار می‌کنند؛ اما وزش بادهای شدید هنوزهم چالش در برابر وصل دوباره برق خوانده شده است.

کارشناسان هواشناسی در امریکا پیشبینی کرده‌اند که سرما و یخبندان کنونی در این کشور می‌تواند سرد‌ترین کریسمس را در دهه‌های اخیر در امریکا رقم بزند.

همزمان با روزهای پایانی سال ۲۰۲۲ و جشن کریسمس، این توفان زمستانی با دمای بسیار سرد در بسیاری بخش‌های امریکا در جریان است و بیشتر از نصف جمعیت آن کشور با هشدارهای هواشناسی روبه‌رو شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره