Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دادگاهی در امریکا پرداخت غرامت از دارایی‌های افغانستان را رد کرد

دادگاهی در امریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که بازماندگان قربانیان حمله‌های یازدهم سپتمبر نمی‌توانند از دارایی مسدود شده افغانستان غرامت دریافت کنند.

بربنیاد گزارش رویترز، جورج دانیلز، قاضی منطقه منهتن نیویورک گفته است که این خانواده‌ها مستحق دریافت غرامت استند؛ اما نه از دارایی بانک مرکزی افغانستان.

قاضی این دادگاه تاکید کرده است که امارت اسلامی حکومت مشروع افغانستان نیست. بنابراین، دارایی بانک مرکزی افغانستان متعلق به امارت اسلامی نمی‌شود.

پیش از این جوبایدن رییس‌جمهور امریکا در اواسط سال ۲۰۲۲ پیشنهاد کرده بود تا ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های مسدود شده افغانستان در بانک‌های امریکا را به بازماند‌گان حمله‌های یازدهم سپتمبر اختصاص داده شود.

دادگاهی در امریکا پرداخت غرامت از دارایی‌های افغانستان را رد کرد

جورج دانیلز، قاضی منطقه منهتن نیویورک گفته است که این خانواده‌ها مستحق دریافت غرامت استند؛ اما نه از دارایی بانک مرکزی افغانستان.

Thumbnail

دادگاهی در امریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که بازماندگان قربانیان حمله‌های یازدهم سپتمبر نمی‌توانند از دارایی مسدود شده افغانستان غرامت دریافت کنند.

بربنیاد گزارش رویترز، جورج دانیلز، قاضی منطقه منهتن نیویورک گفته است که این خانواده‌ها مستحق دریافت غرامت استند؛ اما نه از دارایی بانک مرکزی افغانستان.

قاضی این دادگاه تاکید کرده است که امارت اسلامی حکومت مشروع افغانستان نیست. بنابراین، دارایی بانک مرکزی افغانستان متعلق به امارت اسلامی نمی‌شود.

پیش از این جوبایدن رییس‌جمهور امریکا در اواسط سال ۲۰۲۲ پیشنهاد کرده بود تا ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های مسدود شده افغانستان در بانک‌های امریکا را به بازماند‌گان حمله‌های یازدهم سپتمبر اختصاص داده شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره