Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حکومت پاکستان: وزیران معاش دریافت نمی‌کنند

در حالیکه پاکستان درگیر بی‌ثباتی اقتصادی بوده و از بحران شدید اقتصادی رنج می‌برد، صدر اعظم این کشور تازه اعلام کرده است که وزیران و سایر مقام‌های این کشور از این پس معاش دریافت نخواهند کرد.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در یک نشست خبری و با حضور مقام‌های ارشد این کشور گفته است که برای جلوگیری از افزایش بی ثباتی اقتصادی و تشدید بحران‌های اقتصادی و در مشوره با رهبران پاکستان تصمیم گرفته اند که از این پس معاش دریافت نخواهند کرد.

همزمان وی از تمام رهبران و مقام‌های این کشور خواسته است تا از مصارف گزاف و بی موردی که باعث افزایش تورم اقتصادی در کشور شان می شود، جلوگیری کنند.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان گفت: «همه وزیران، مشاوران و وزیران امور ایالتی و مشاوران ویژه این دولت توافق کرده‌ اند که حقوق و کمک هزینه‌ها را داوطلبانه نگیرند.»

این در حالی است که پاکستان پس از سیلاب‌های اخیر ویرانگر که حدود ۲۰ میلیارد دالر به اقتصاد این کشور صدمه وارد کرد، دچار بی ثباتی سیاسی و اقتصادی شده است.

شهبار شریف، نخست وزیر پاکستان افزوده است که این تصمیم باعث خواهد شد تا سالانه ۲۰۰ میلیارد روپیه که معادل ۷۶۶ میلیون دالر می‌شود، به اقتصاد پاکستان صرفه جویی شود.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان گفت: «همانطور که وزیر مالیه به من گفته است این اقدام‌های ما سالانه ۲۰۰ میلیارد روپیه برای ما صرفه جویی خواهد کرد.»
وی از تمام وزیران پاکستان خواسته است تا پس از این پول صرفیه گاز، آب و برق را نیز خود شان بپردازند.

بربنیاد این تصمیم، وزیران پاکستان از این پس در سفرهای خارجی در هوتل‌های پنج ستاره اقامت نخواهند کرد و موترهای مدل بالا از آنان گرفته شده و لیلام خواهد شد.

همزمان با این، صدها تن از حامیان عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان وضعیت وخیم اقتصادی در کشور شان در شهر لاهور پاکستان تجمع کردند و شعارهایی در برابر رهبران دولت شان سر دادند.

این در حالی است که عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان از هواداران اش خواسته است تا در اعتراض به بی‌عدالتی، سرکوب مخالفان و وضعیت وخیم اقتصادی در پاکستان به خیابان‌ها بروند و زندان‌ها را پر کنند.

در همین حال شاه محمود قریشی و شماری دیگر از رهبران ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان داوطلبانه خود را به پولیس این کشور تسلیم کرده اند.

حکومت پاکستان: وزیران معاش دریافت نمی‌کنند

این در حالی است که پاکستان پس از سیلاب‌های اخیر ویرانگر که حدود ۲۰ میلیارد دالر به اقتصاد این کشور صدمه وارد کرد، دچار بی ثباتی سیاسی و اقتصادی شده است.

Thumbnail

در حالیکه پاکستان درگیر بی‌ثباتی اقتصادی بوده و از بحران شدید اقتصادی رنج می‌برد، صدر اعظم این کشور تازه اعلام کرده است که وزیران و سایر مقام‌های این کشور از این پس معاش دریافت نخواهند کرد.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در یک نشست خبری و با حضور مقام‌های ارشد این کشور گفته است که برای جلوگیری از افزایش بی ثباتی اقتصادی و تشدید بحران‌های اقتصادی و در مشوره با رهبران پاکستان تصمیم گرفته اند که از این پس معاش دریافت نخواهند کرد.

همزمان وی از تمام رهبران و مقام‌های این کشور خواسته است تا از مصارف گزاف و بی موردی که باعث افزایش تورم اقتصادی در کشور شان می شود، جلوگیری کنند.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان گفت: «همه وزیران، مشاوران و وزیران امور ایالتی و مشاوران ویژه این دولت توافق کرده‌ اند که حقوق و کمک هزینه‌ها را داوطلبانه نگیرند.»

این در حالی است که پاکستان پس از سیلاب‌های اخیر ویرانگر که حدود ۲۰ میلیارد دالر به اقتصاد این کشور صدمه وارد کرد، دچار بی ثباتی سیاسی و اقتصادی شده است.

شهبار شریف، نخست وزیر پاکستان افزوده است که این تصمیم باعث خواهد شد تا سالانه ۲۰۰ میلیارد روپیه که معادل ۷۶۶ میلیون دالر می‌شود، به اقتصاد پاکستان صرفه جویی شود.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان گفت: «همانطور که وزیر مالیه به من گفته است این اقدام‌های ما سالانه ۲۰۰ میلیارد روپیه برای ما صرفه جویی خواهد کرد.»
وی از تمام وزیران پاکستان خواسته است تا پس از این پول صرفیه گاز، آب و برق را نیز خود شان بپردازند.

بربنیاد این تصمیم، وزیران پاکستان از این پس در سفرهای خارجی در هوتل‌های پنج ستاره اقامت نخواهند کرد و موترهای مدل بالا از آنان گرفته شده و لیلام خواهد شد.

همزمان با این، صدها تن از حامیان عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان وضعیت وخیم اقتصادی در کشور شان در شهر لاهور پاکستان تجمع کردند و شعارهایی در برابر رهبران دولت شان سر دادند.

این در حالی است که عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان از هواداران اش خواسته است تا در اعتراض به بی‌عدالتی، سرکوب مخالفان و وضعیت وخیم اقتصادی در پاکستان به خیابان‌ها بروند و زندان‌ها را پر کنند.

در همین حال شاه محمود قریشی و شماری دیگر از رهبران ارشد حزب تحریک انصاف پاکستان داوطلبانه خود را به پولیس این کشور تسلیم کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره