Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش‌جویان در کشورهای غربی خواهان پایان نبرد در غزه شدند

هزاران دانشجوی حامی فلسطینی بار دیگر در چندین دانش‌گاه امریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و کیوبا تظاهرات کرده و خواستار پایان حمله‌های اسراییل بر نوار غزه شدند.

معترضان حمله‌های اسراییل بر نوار غزه را نسل‌کشی و جنایت خوانده و از دانش‌گاه‌های کشورهای شان خواستند تا تمامی روابط خود با دانش‌گاه‌های اسراییل را قطع کنند.

خوزه آلبرتو آلمیدا معترض-کیوبا گفت: «ما این را غیرقابل توجیه می‌دانیم که یک روز دیگر از خواب بیدار شویم و سپس درباره نسل کشی‌ که امروز در غزه در حال وقوع است، بدانیم. باید بدانیم که کودکان، جوانان، سالمندان همچنان در حال مرگ هستند.»

سارا الموشابی معترض-کیوبا گفت: «دانش‌آموزان امریکایی در حال حاضر انرژی خواهند گرفت و با مشاهده همبستگی مردم در سراسر جهان، انرژی گرفته‌اند. ما متوجه می‌شویم که همه در این مسئله با هم هستیم.»

شرف هواری معترض-کیوبا گفت: «برای نشان دادن پشتیبانی از دانش‌جویان در دانش‌گاه‌های ایالات متحده و برای نشان دادن این‌که دانش‌جویان در سراسر جهان در مقابل نیروهای ایالات متحده و اسراییل متحد هستند، اینجا هستیم.»

شماری از این معترضان با پولیس نیز درگیر شدند.

در سوی دیگر، پولیس ده‌ها معترض را لت‌و‌کوب، بازداشت و به زندان منتقل کرده است.

نو گرینر معترض-فرانسه گفت: «ما می‌خواهیم از نمایندگان دانش‌گاه‌ها بخواهیم موضع روشنی در مورد کشتاری که در حال حاضر در فلسطین اتفاق می‌افتد، داشته باشند. چون ما با این واقعیت روبه‌رو هستیم که به محض پشتیبانی از فلسطین به شما لقب یک یهودی ستیز داده‌اند. در حالی که تنها چیزی که ما می‌خواهیم این است که مردم فلسطین بتوانند زندگی کنند و چشم خود را بر روی ۳۴ هزار کشته در این شهر نبندند.»

این اعتراض‌ها با استقبال گسترده باشنده‌های نوار غزه روبه‌رو شده است.

نوار دیاب باشنده نوار غزه گفت: «پیام من برای دانش‌جویان امریکایی این است که ما فوق‌العاده افتخار می‌کنیم و اعتراضات و همبستگی آنان با فلسطین و غزه به ما امیدی بخشید و ما را تنها نگذاشتند.»

رناد عنان باشنده نوار غزه گفت: «این یک تلاش بسیار بزرگ است که به دانش‌آموزان غزه کمک کرد و باعث شد که ما احساس کنیم قدرت‌مند بوده و تنها نیستیم. و این اعتراض‌ها سبب شد تا مردم در سراسر جهان احساس کنند که ما چه می‌کنیم و احساس کنند که همه چیز را از دست داده‌ایم.»

این اعتراض‌ها در حالی در دانش‌گاه‌های شماری از کشورهای غربی شکل می‌گیرد که از آغاز نبردها در نوار غزه، تاکنون بیش از ۳۴ هزار فلسطینی جان‌باخته و نزدیک به ۷۸ هزار فلسطینی دیگر زخم برداشته‌اند.

دانش‌جویان در کشورهای غربی خواهان پایان نبرد در غزه شدند

در سوی دیگر، پولیس ده‌ها معترض را لت‌و‌کوب، بازداشت و به زندان منتقل کرده است.

تصویر بندانگشتی

هزاران دانشجوی حامی فلسطینی بار دیگر در چندین دانش‌گاه امریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و کیوبا تظاهرات کرده و خواستار پایان حمله‌های اسراییل بر نوار غزه شدند.

معترضان حمله‌های اسراییل بر نوار غزه را نسل‌کشی و جنایت خوانده و از دانش‌گاه‌های کشورهای شان خواستند تا تمامی روابط خود با دانش‌گاه‌های اسراییل را قطع کنند.

خوزه آلبرتو آلمیدا معترض-کیوبا گفت: «ما این را غیرقابل توجیه می‌دانیم که یک روز دیگر از خواب بیدار شویم و سپس درباره نسل کشی‌ که امروز در غزه در حال وقوع است، بدانیم. باید بدانیم که کودکان، جوانان، سالمندان همچنان در حال مرگ هستند.»

سارا الموشابی معترض-کیوبا گفت: «دانش‌آموزان امریکایی در حال حاضر انرژی خواهند گرفت و با مشاهده همبستگی مردم در سراسر جهان، انرژی گرفته‌اند. ما متوجه می‌شویم که همه در این مسئله با هم هستیم.»

شرف هواری معترض-کیوبا گفت: «برای نشان دادن پشتیبانی از دانش‌جویان در دانش‌گاه‌های ایالات متحده و برای نشان دادن این‌که دانش‌جویان در سراسر جهان در مقابل نیروهای ایالات متحده و اسراییل متحد هستند، اینجا هستیم.»

شماری از این معترضان با پولیس نیز درگیر شدند.

در سوی دیگر، پولیس ده‌ها معترض را لت‌و‌کوب، بازداشت و به زندان منتقل کرده است.

نو گرینر معترض-فرانسه گفت: «ما می‌خواهیم از نمایندگان دانش‌گاه‌ها بخواهیم موضع روشنی در مورد کشتاری که در حال حاضر در فلسطین اتفاق می‌افتد، داشته باشند. چون ما با این واقعیت روبه‌رو هستیم که به محض پشتیبانی از فلسطین به شما لقب یک یهودی ستیز داده‌اند. در حالی که تنها چیزی که ما می‌خواهیم این است که مردم فلسطین بتوانند زندگی کنند و چشم خود را بر روی ۳۴ هزار کشته در این شهر نبندند.»

این اعتراض‌ها با استقبال گسترده باشنده‌های نوار غزه روبه‌رو شده است.

نوار دیاب باشنده نوار غزه گفت: «پیام من برای دانش‌جویان امریکایی این است که ما فوق‌العاده افتخار می‌کنیم و اعتراضات و همبستگی آنان با فلسطین و غزه به ما امیدی بخشید و ما را تنها نگذاشتند.»

رناد عنان باشنده نوار غزه گفت: «این یک تلاش بسیار بزرگ است که به دانش‌آموزان غزه کمک کرد و باعث شد که ما احساس کنیم قدرت‌مند بوده و تنها نیستیم. و این اعتراض‌ها سبب شد تا مردم در سراسر جهان احساس کنند که ما چه می‌کنیم و احساس کنند که همه چیز را از دست داده‌ایم.»

این اعتراض‌ها در حالی در دانش‌گاه‌های شماری از کشورهای غربی شکل می‌گیرد که از آغاز نبردها در نوار غزه، تاکنون بیش از ۳۴ هزار فلسطینی جان‌باخته و نزدیک به ۷۸ هزار فلسطینی دیگر زخم برداشته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره