Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استقبال فلسطینی‌ها از تصمیم پسین ناروی، اسپانیا و ایرلند

تصمیم ناروی، اسپانیا و ایرلند درباره به‌رسمیت شناختن فلسطین به‌عنوان یک کشور مستقل با استقبال گسترده شهروندان و مقام‌های فلسطینی روبه‌رو شده است.

هم‌زمان اردن، فرانسه، لهستان و شماری دیگر از کشورهای جهان نیز از این تصمیم استقبال کرده و آن را تنها راه برای تامین صلح و ثبات در جهان عنوان کرده‌اند.

پس از تصمیم ناروی، اسپانیا و ایرلند، شمار کشورهایی که فلسطین را به‌رسمیت می‌شناسند، به بیش از ۱۴۰ کشور رسید.

یاسر تایما، باشنده نوارغزه در این باره گفته است: «ما از به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط کشورهای اروپایی قدردانی می‌کنیم. ما قدردان این حرکت هستیم. از آنجایی که ما در سایه جنگ در غزه زندگی می‌کنیم، از قدرت‌های بزرگ جهانی می‌خواهیم که در کنار ما بایستند و به این جنگ پایان دهند. به آوارگی مردم ما پایان دهند و تجاوزهای اسراییل را متوقف کنند.»

علاء ابورجیله یکی دیگر از باشنده‌های نوارغزه گفته است: «ما از کشورهای اروپایی برای به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین سپاس‌گزاریم. ما امیدوار هستیم که این اقدام فراتر از گفتار باشد و در عمل فلسطین به‌رسمیت شناخته شود. ما امیدواریم که جنگ و تجاوز اسراییل به غزه را متوقف کنیم.»

اردن، فرانسه و لهستان نیز اعلام کرده‌اند که به‌رسمیت شناختن فلسطین به‌عنوان یک کشور مستقل تنها راه برای تامین صلح و ثبات در جهان است.

ایمن صفدی وزیر خارجه اردن در این باره چنین گفته است: «ما از تصمیم ناروی در راستای به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین و همچنین از تصمیم ایرلند استقبال می‌کنیم و کشورهای اروپایی دیگری نیز در روزهای آینده همین کار را خواهند کرد.»

رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان گفته است: «لهستان چندین دهه است که فلسطین را به همراه سایر کشورها به‌رسمیت شناخته و به ارتقای وضعیت کشور فلسطین رای مثبت داده است.»

نبیل ابوردینه سخن‌گوی رییس‌جمهور فلسطین گفته است: «امروز به‌رسمیت شناختن فلسطین از سوی سه کشور مهم اروپایی به خاطر صلح و جست‌وجوی راه‌حل کشوری طبق قوانین بین‌المللی بسیار مهم است. ما امیدواریم که سایر کشورهای اروپایی نیز از آن پیروی کنند زیرا این امر تنها راه دست‌یابی به صلح و ثبات در جهان است.»

روز گذشته قطر و ترکیه نیز از تصمیم ناروی، اسپانیا و ایرلند درباره به‌رسمیت شناختن فلسطین استقبال کرده و این اقدام را یک گام مهم برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه خواندند.

استقبال فلسطینی‌ها از تصمیم پسین ناروی، اسپانیا و ایرلند

هم‌زمان اردن، فرانسه، لهستان و شماری دیگر از کشورهای جهان نیز از این تصمیم استقبال کرده و آن را تنها راه برای تامین صلح و ثبات در جهان عنوان کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

تصمیم ناروی، اسپانیا و ایرلند درباره به‌رسمیت شناختن فلسطین به‌عنوان یک کشور مستقل با استقبال گسترده شهروندان و مقام‌های فلسطینی روبه‌رو شده است.

هم‌زمان اردن، فرانسه، لهستان و شماری دیگر از کشورهای جهان نیز از این تصمیم استقبال کرده و آن را تنها راه برای تامین صلح و ثبات در جهان عنوان کرده‌اند.

پس از تصمیم ناروی، اسپانیا و ایرلند، شمار کشورهایی که فلسطین را به‌رسمیت می‌شناسند، به بیش از ۱۴۰ کشور رسید.

یاسر تایما، باشنده نوارغزه در این باره گفته است: «ما از به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط کشورهای اروپایی قدردانی می‌کنیم. ما قدردان این حرکت هستیم. از آنجایی که ما در سایه جنگ در غزه زندگی می‌کنیم، از قدرت‌های بزرگ جهانی می‌خواهیم که در کنار ما بایستند و به این جنگ پایان دهند. به آوارگی مردم ما پایان دهند و تجاوزهای اسراییل را متوقف کنند.»

علاء ابورجیله یکی دیگر از باشنده‌های نوارغزه گفته است: «ما از کشورهای اروپایی برای به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین سپاس‌گزاریم. ما امیدوار هستیم که این اقدام فراتر از گفتار باشد و در عمل فلسطین به‌رسمیت شناخته شود. ما امیدواریم که جنگ و تجاوز اسراییل به غزه را متوقف کنیم.»

اردن، فرانسه و لهستان نیز اعلام کرده‌اند که به‌رسمیت شناختن فلسطین به‌عنوان یک کشور مستقل تنها راه برای تامین صلح و ثبات در جهان است.

ایمن صفدی وزیر خارجه اردن در این باره چنین گفته است: «ما از تصمیم ناروی در راستای به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین و همچنین از تصمیم ایرلند استقبال می‌کنیم و کشورهای اروپایی دیگری نیز در روزهای آینده همین کار را خواهند کرد.»

رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان گفته است: «لهستان چندین دهه است که فلسطین را به همراه سایر کشورها به‌رسمیت شناخته و به ارتقای وضعیت کشور فلسطین رای مثبت داده است.»

نبیل ابوردینه سخن‌گوی رییس‌جمهور فلسطین گفته است: «امروز به‌رسمیت شناختن فلسطین از سوی سه کشور مهم اروپایی به خاطر صلح و جست‌وجوی راه‌حل کشوری طبق قوانین بین‌المللی بسیار مهم است. ما امیدواریم که سایر کشورهای اروپایی نیز از آن پیروی کنند زیرا این امر تنها راه دست‌یابی به صلح و ثبات در جهان است.»

روز گذشته قطر و ترکیه نیز از تصمیم ناروی، اسپانیا و ایرلند درباره به‌رسمیت شناختن فلسطین استقبال کرده و این اقدام را یک گام مهم برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه خواندند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره