Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کارشناسان سازمان ملل: به رسمیت شناختن فلسطین برای صلح خاورمیانه ضروری است

گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز دوشنبه از همه کشورها خواستند که فلسطین را برای تضمین صلح در خاورمیانه به رسمیت بشناسند.

به گزارش رویترز، فراخوان به رسمیت شناختن فلسطین از سوی همه کشورها، کم‌تر از یک هفته پس از به رسمیت شناخته شدن فلسطین از سوی اسپانیا، ایرلند و ناروی صورت گرفت.

این کارشناسان، از جمله گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در فلسطین، به رسمیت شناختن فلسطین را مصداق تأیید حقوق مردم فلسطین و مبارزه آن‌ها برای داشتن آزادی و استقلال دانستند.

در فراخوان این کارشناسان آمده است که «این موضوع، پیش‌شرط صلح پایدار در فلسطین و کل خاورمیانه است که با اعلام فوری آتش‌بس در غزه و عدم تهاجم نظامی بیش‌تر به رفح آغاز می‌شود.»

به گفته کارشناسان، راه‌حل تشکیل دو کشور (فلسطینی و اسراییلی) تنها مسیر مورد تأیید بین‌المللی برای دست‌یابی به صلح و امنیت - هم برای فلسطینی‌ها و هم برای اسراییلی‌ها - و راه نجات از دایره خشم و خشونتی است که چند نسل ادامه داشته است.

کارشناسان سازمان ملل: به رسمیت شناختن فلسطین برای صلح خاورمیانه ضروری است

این کارشناسان، از جمله گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در فلسطین، به رسمیت شناختن فلسطین را مصداق تأیید حقوق مردم فلسطین و مبارزه آن‌ها برای داشتن آزادی و استقلال دانستند.

تصویر بندانگشتی

گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز دوشنبه از همه کشورها خواستند که فلسطین را برای تضمین صلح در خاورمیانه به رسمیت بشناسند.

به گزارش رویترز، فراخوان به رسمیت شناختن فلسطین از سوی همه کشورها، کم‌تر از یک هفته پس از به رسمیت شناخته شدن فلسطین از سوی اسپانیا، ایرلند و ناروی صورت گرفت.

این کارشناسان، از جمله گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در فلسطین، به رسمیت شناختن فلسطین را مصداق تأیید حقوق مردم فلسطین و مبارزه آن‌ها برای داشتن آزادی و استقلال دانستند.

در فراخوان این کارشناسان آمده است که «این موضوع، پیش‌شرط صلح پایدار در فلسطین و کل خاورمیانه است که با اعلام فوری آتش‌بس در غزه و عدم تهاجم نظامی بیش‌تر به رفح آغاز می‌شود.»

به گفته کارشناسان، راه‌حل تشکیل دو کشور (فلسطینی و اسراییلی) تنها مسیر مورد تأیید بین‌المللی برای دست‌یابی به صلح و امنیت - هم برای فلسطینی‌ها و هم برای اسراییلی‌ها - و راه نجات از دایره خشم و خشونتی است که چند نسل ادامه داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره