Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آماده‌گی امریکا برای میانجیگری در تنش‌های مرزی چین و هند

ایالات متحده امریکا می گوید آماده است که در باره تنش های مرزی میان چین و هند، میانجیگری کند. 

دانلد ترمپ رییس جمهور امریکا می گوید که اوضاع در مرز هند و چین متشنج است و امریکا آماده است که در از میان برداشتن تنش ها میانجیگری کند. 

نیروهای هندی و چینی که نزدیک به سه ماه پیش در مرزشان در منطقه لداخ درگیری های فیزیکی مرگبار داشتند، در روزهای گذشته بار دیگر رو در روی هم قرار گرفته اند. 

منطقه لداخ در مرز چین و هند، از هفته گذشته بار دیگر گواه تنش ها میان نیروهای دو کشور بوده است. 

بیجنگ و دهلی نو بر حل صلح آمیز اختلاف های مرزی تاکید داشته است و ظاهراً، میانجیگری کشورهای دیگر را در این مساله نپذیرفته اند. 

اما رییس جمهور امریکا می گوید که اگر چین و هند بخواهند، در این زمینه میانجیگری خواهد کرد. 

آقای ترمپ گفت: «اوضاع مرز بسیار متشنج بوده است. ما آماده استیم که در این زمینه به چین و هند کمک کنیم. اگر کاری کرده بتوانیم، خوشحال می شویم که به آنها کمک کنیم. در این باره با هر دو کشور گفتگو می کنیم.»

دانلد ترمپ در پاسخ به این پرسش که آیا چین بر هند قلدری می کند، می گوید: 

آقای ترمپ گفت: «امیدوارم که این گونه نباشد؛ اما شاید به همین مسیر بروند. چین در این باره به اندازه یی نیرومند به پیش می رود که بسیاری از مردم نمی دانند.»

نزدیک به سه ماه پیش در درگیری های مرزی میان هند و چین بیست سرباز هندی کشته شدند؛ اما چین از تلفات نیروهایش چیزی نگفت. 

دو کشور بر سر مالکیت دو منطقه بزرگ و بخش های کوچکتر در مرز مشترک شان اختلاف دارند. 

در سال ۱۹۶۲ میلادی، دو طرف آتش بس کردند و به توافق رسیدند که برای جلوگیری از درگیری های خونبار، از کارگیری از جنگ افزارهای گرم در مرز، خودداری کنند.

آماده‌گی امریکا برای میانجیگری در تنش‌های مرزی چین و هند

دانلد ترمپ می‌گوید که اوضاع در مرز هند و چین متشنج است و امریکا آماده است که در از میان برداشتن تنش ها میانجیگری کند. 

Thumbnail

ایالات متحده امریکا می گوید آماده است که در باره تنش های مرزی میان چین و هند، میانجیگری کند. 

دانلد ترمپ رییس جمهور امریکا می گوید که اوضاع در مرز هند و چین متشنج است و امریکا آماده است که در از میان برداشتن تنش ها میانجیگری کند. 

نیروهای هندی و چینی که نزدیک به سه ماه پیش در مرزشان در منطقه لداخ درگیری های فیزیکی مرگبار داشتند، در روزهای گذشته بار دیگر رو در روی هم قرار گرفته اند. 

منطقه لداخ در مرز چین و هند، از هفته گذشته بار دیگر گواه تنش ها میان نیروهای دو کشور بوده است. 

بیجنگ و دهلی نو بر حل صلح آمیز اختلاف های مرزی تاکید داشته است و ظاهراً، میانجیگری کشورهای دیگر را در این مساله نپذیرفته اند. 

اما رییس جمهور امریکا می گوید که اگر چین و هند بخواهند، در این زمینه میانجیگری خواهد کرد. 

آقای ترمپ گفت: «اوضاع مرز بسیار متشنج بوده است. ما آماده استیم که در این زمینه به چین و هند کمک کنیم. اگر کاری کرده بتوانیم، خوشحال می شویم که به آنها کمک کنیم. در این باره با هر دو کشور گفتگو می کنیم.»

دانلد ترمپ در پاسخ به این پرسش که آیا چین بر هند قلدری می کند، می گوید: 

آقای ترمپ گفت: «امیدوارم که این گونه نباشد؛ اما شاید به همین مسیر بروند. چین در این باره به اندازه یی نیرومند به پیش می رود که بسیاری از مردم نمی دانند.»

نزدیک به سه ماه پیش در درگیری های مرزی میان هند و چین بیست سرباز هندی کشته شدند؛ اما چین از تلفات نیروهایش چیزی نگفت. 

دو کشور بر سر مالکیت دو منطقه بزرگ و بخش های کوچکتر در مرز مشترک شان اختلاف دارند. 

در سال ۱۹۶۲ میلادی، دو طرف آتش بس کردند و به توافق رسیدند که برای جلوگیری از درگیری های خونبار، از کارگیری از جنگ افزارهای گرم در مرز، خودداری کنند.

هم‌رسانی کنید