تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'احتمال دارد دراعتراض‌های ایران بیش از یک‌هزار تن کشته شده باشند'

برایان هوک، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای ایران می‌گوید که احتمال دارد در اعتراض‌های اخیر در ایران، بیش از یک‌هزار تن کشته شده باشند.

برایان هوک، می‌افزاید، گزارش‌هایی‌‎که آنان بدست دارند، نشان می‌دهند که احتمال دارد، در این اعتراض‌ها یک‌هزار تن از سوی حکومت ایران کشته شده باشند.

از سویی هم، دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا خواهان توجۀ رسانه‌ها به اوضاع به گفتۀ او وحشتناک ایران شده‌است.

چندین شهر ایران، چندی پیش گواه تظاهرات‌هایی که بودند. معترضان بدلیل افزایش بهای نفت در این کشور، دست به تظاهرات زده بودند.

عفو بین‌‎الملل پیش از این اعلام کرد که در این اعتراض‌ها دوصد تن در تیراندازی نیروهای امنیتی ایران کشته شدند.

برایان هوک نیز می‌گوید که تصویرهایی را از اعتراضات در ایران دیده است که نیروهای امنیتی ایران با شلیک گلوله در حدود صدتن را کشتند.

حکومت ایران، عربستان سعودی، امریکا و اسراییل را در اعتراض‌های اخیر در این کشور دخیل می‌داند.

'احتمال دارد دراعتراض‌های ایران بیش از یک‌هزار تن کشته شده باشند'

عفو بین‌‎الملل پیش از این اعلام کرد که در این اعتراض‌ها دوصد تن در تیراندازی نیروهای امنیتی ایران کشته شدند.

تصویر بندانگشتی

برایان هوک، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای ایران می‌گوید که احتمال دارد در اعتراض‌های اخیر در ایران، بیش از یک‌هزار تن کشته شده باشند.

برایان هوک، می‌افزاید، گزارش‌هایی‌‎که آنان بدست دارند، نشان می‌دهند که احتمال دارد، در این اعتراض‌ها یک‌هزار تن از سوی حکومت ایران کشته شده باشند.

از سویی هم، دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا خواهان توجۀ رسانه‌ها به اوضاع به گفتۀ او وحشتناک ایران شده‌است.

چندین شهر ایران، چندی پیش گواه تظاهرات‌هایی که بودند. معترضان بدلیل افزایش بهای نفت در این کشور، دست به تظاهرات زده بودند.

عفو بین‌‎الملل پیش از این اعلام کرد که در این اعتراض‌ها دوصد تن در تیراندازی نیروهای امنیتی ایران کشته شدند.

برایان هوک نیز می‌گوید که تصویرهایی را از اعتراضات در ایران دیده است که نیروهای امنیتی ایران با شلیک گلوله در حدود صدتن را کشتند.

حکومت ایران، عربستان سعودی، امریکا و اسراییل را در اعتراض‌های اخیر در این کشور دخیل می‌داند.

هم‌رسانی کنید