Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامۀ عملیات نجات برای بازمانده‌گان توفان در جاپان

رسانه‌ها روز دوشنبه (۲۲ میزان) گزارش کرده‌اند که گروه‌های نجات، عملیات را برای نجات صدها تن که درنتیجۀ سرازیر شدن سیلاب‌ها و توفان نیرومند در بخش‌های شرقی و مرکزی این کشور آسیب دیده‌اند، آغاز کرده‌اند.

بر بنیاد گزارش رسانه‌های جاپانی، تاکنون ۱۵ تن دیگر ناپدید اند و ۱۸۶ تن دیگر، زخم برداشته‌‎اند.

گفته می‌شود که این توفان در ۶۰ سال اخیر در این کشور، بی‎‌پیشینه بوده‌است.

وزارت تجارت، صنایع و اقتصاد این کشور تأیید می‌کند که برق حدود ۹۲ هزار خانه در نتیجۀ این توفان، قطع شده‌است.

ناوقت یک‎شنبه، بخش‌های از این شاهد ریزش باران بوده‌است و مقام‌های این کشور نگران استند که بار دیگر بخش‌های مرکزی و شرقی این کشور شاهد سیلاب‌ها و لغزش زمین شوند.

ادامۀ عملیات نجات برای بازمانده‌گان توفان در جاپان

دست کم ۳۱ در نتیجۀ سیلاب‌ها و توفان در مناطق مرکزی و شرقی این کشور تاکنون، جان باخته‌اند و ده‌ها خانه نیز، خساره‌‎مند شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

رسانه‌ها روز دوشنبه (۲۲ میزان) گزارش کرده‌اند که گروه‌های نجات، عملیات را برای نجات صدها تن که درنتیجۀ سرازیر شدن سیلاب‌ها و توفان نیرومند در بخش‌های شرقی و مرکزی این کشور آسیب دیده‌اند، آغاز کرده‌اند.

بر بنیاد گزارش رسانه‌های جاپانی، تاکنون ۱۵ تن دیگر ناپدید اند و ۱۸۶ تن دیگر، زخم برداشته‌‎اند.

گفته می‌شود که این توفان در ۶۰ سال اخیر در این کشور، بی‎‌پیشینه بوده‌است.

وزارت تجارت، صنایع و اقتصاد این کشور تأیید می‌کند که برق حدود ۹۲ هزار خانه در نتیجۀ این توفان، قطع شده‌است.

ناوقت یک‎شنبه، بخش‌های از این شاهد ریزش باران بوده‌است و مقام‌های این کشور نگران استند که بار دیگر بخش‌های مرکزی و شرقی این کشور شاهد سیلاب‌ها و لغزش زمین شوند.

هم‌رسانی کنید