Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ارتش فیلیپین: بحران شهر ماراوی به پایان می رسد

یک سخنگوی ارتش فیلیپین گفته است که رهبری داعش در منطقه جنگی به دلیل کمبود منابع و درهم خرابی ارتباطات درهم شکسته است.

یک مقام نظامی روز دوشنبه ابراز اطمینان کرد که پیروزی حکومت بالای گروۀ وابسته به داعش در مراوی برگشت ناپذیر است.

این مقام گفته است که درمیان این گروۀ مشکلات مالی و مشکلات تصمیم گیری است.

درهمین حال در عملیات نجات غیرنظامیان از محاصره داعش، یک کودک و چهار تن دیگر نجات داده شدند.

یک مقام فیلیپین  تایید کرده است که از آغاز محاصره شورشیان دست به سربریدن گروگان ها زده اند.

شمار تلفات از روز دوشنبه تاکنون به ۳۸۷ تن به شمول ۲۹۰ شورشی و ۷۰ سرباز و ۲۷ غیرنظامی میرسد.

درعین حال یک مقام از ریاست آموزش بگفته است که آنها ۱۴۰ آموزگار را از ماراوی انتقال داده اند.

درگیری میان نیروهای حکومتی و گروۀ وابسته به داعش در شهر ماراوی سبب شد که رییس جمهور این کشور قانون جنگی را در سراسرجزیره میندانائو به اجرا بگزارد.

ارتش فیلیپین: بحران شهر ماراوی به پایان می رسد

مقام های ارتش گفته اند که حکومت پیش از این ۸۶ ساختمان را که در اداره داعش بود پاکسازی کرده است و نیروهای در حال پیشروی اند.

Thumbnail

یک سخنگوی ارتش فیلیپین گفته است که رهبری داعش در منطقه جنگی به دلیل کمبود منابع و درهم خرابی ارتباطات درهم شکسته است.

یک مقام نظامی روز دوشنبه ابراز اطمینان کرد که پیروزی حکومت بالای گروۀ وابسته به داعش در مراوی برگشت ناپذیر است.

این مقام گفته است که درمیان این گروۀ مشکلات مالی و مشکلات تصمیم گیری است.

درهمین حال در عملیات نجات غیرنظامیان از محاصره داعش، یک کودک و چهار تن دیگر نجات داده شدند.

یک مقام فیلیپین  تایید کرده است که از آغاز محاصره شورشیان دست به سربریدن گروگان ها زده اند.

شمار تلفات از روز دوشنبه تاکنون به ۳۸۷ تن به شمول ۲۹۰ شورشی و ۷۰ سرباز و ۲۷ غیرنظامی میرسد.

درعین حال یک مقام از ریاست آموزش بگفته است که آنها ۱۴۰ آموزگار را از ماراوی انتقال داده اند.

درگیری میان نیروهای حکومتی و گروۀ وابسته به داعش در شهر ماراوی سبب شد که رییس جمهور این کشور قانون جنگی را در سراسرجزیره میندانائو به اجرا بگزارد.

هم‌رسانی کنید