Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استخبارات ایران: طراحی اصلی حملات در تهران کشته شد

محمود علوی، وزیر استخبارات ایران روز شنبه (۲۰ جوزا) گفت که طراح اصلی حملات روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در پایتخت این کشور، در بیرون از ایران کشته شده است.

وی افزود که این فرد، در هنگام این حملات، در مرز ایران با یک کشور دیگر حضور داشت و پس از آن به بیرون از ایران رفته بود، اما با همکاری نهادهای استخباراتی دوست ایران و از سوی نیروهای استخباراتی این کشور، کشته شده است.

وی دربارۀ هویت این فرد جزئیات ارائه نکرد.

نیروهای امنیتی ایران بیش از ۴۰ تن را نیز در پیوند به این حملات، بازداشت کرده‌اند.

پولیس تهران گفته است که از موتر که حمله کننده‎ها به روز چهار شنبه کار گرفته بودند، به روز شنبه در یک گوشۀ شهر پیدا کرده است.

پولیس در یک خبرنامه در این باره گفت: "هراس‎افگنان نخست با موتر به آرامگاه می‎روند و دو تن را در آنجا پیاده می‌کند و بعدأ متباقی شان می‎روند به شهر تا بالای پارلمان حمله کنند."

در حملات روز چهارشنبه، بر پارلمان و آرامگاه آیت‎الله خمینی، رهبر انقلاب ایران در تهران، ۱۷ تن کشته شدند و بیش از ۴۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

استخبارات ایران: طراحی اصلی حملات در تهران کشته شد

ایران ادعا می‎کند که طراحی اصلی حملات در تهران که هفتۀ پیش صورت گرفت و در آن ۱۷ تن جان باختند، را کشته است.

تصویر بندانگشتی

محمود علوی، وزیر استخبارات ایران روز شنبه (۲۰ جوزا) گفت که طراح اصلی حملات روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در پایتخت این کشور، در بیرون از ایران کشته شده است.

وی افزود که این فرد، در هنگام این حملات، در مرز ایران با یک کشور دیگر حضور داشت و پس از آن به بیرون از ایران رفته بود، اما با همکاری نهادهای استخباراتی دوست ایران و از سوی نیروهای استخباراتی این کشور، کشته شده است.

وی دربارۀ هویت این فرد جزئیات ارائه نکرد.

نیروهای امنیتی ایران بیش از ۴۰ تن را نیز در پیوند به این حملات، بازداشت کرده‌اند.

پولیس تهران گفته است که از موتر که حمله کننده‎ها به روز چهار شنبه کار گرفته بودند، به روز شنبه در یک گوشۀ شهر پیدا کرده است.

پولیس در یک خبرنامه در این باره گفت: "هراس‎افگنان نخست با موتر به آرامگاه می‎روند و دو تن را در آنجا پیاده می‌کند و بعدأ متباقی شان می‎روند به شهر تا بالای پارلمان حمله کنند."

در حملات روز چهارشنبه، بر پارلمان و آرامگاه آیت‎الله خمینی، رهبر انقلاب ایران در تهران، ۱۷ تن کشته شدند و بیش از ۴۰ تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

هم‌رسانی کنید