تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض‌های خشونت‌بار در هند در برابر تجاوز بر یک دختر نوجوان

تجاوز بر یک دختر نوجوان در ایالت بنگال غربی هند و سپس قتل این دختر، اعتراض‌های خشونت بار را در این ایالت به وجود آورده است. 

معترضان با راه اندازی راهپیمایی خشونت بار، چندین موتر پولیس را به آتش کشیدند. 

هند یکی از بلندترین آمار تجاوز و قتل زنان را در جهان دارد؛ اما نهادهای مدافع حقوق بشر می گویند که تنها شمار اندکی از مجرمان، مجازات می شوند. 

باشنده گان روستای "کالاگاچ" در ایالت بنگال غربی هند، پس از رویداد تجاوز و قتل یک دختر سیزده ساله در این روستا، به اعتراض های خشونت بار دست زدند. 

آنان کم از کم سه موتر پولیس و دو موتر بس را به آتش کشیده اند. 

اشیم برمن، معترض، گفت: «دیروز شام این دختر ربوده شد؛ سپس بر او تجاوز کرده اند و او را به قتل رسانده اند. ما روستانشینان این رویداد را نکوهش می کنیم. تا هنگامی در اینجا اعتراض می کنیم که عدالت برای این دختر تامین شود و مجرمان بازداشت شوند.»

این دختر نوجوان، روز شنبه از روستای شان ناپدید شد و یک روز بعد، پیکر او در یک کیلومتری خانه شان پیدا شد. 

معترضان جاده اصلی بنگال غربی را بستند و نیروهای پولیس مجبور شدند که برای پراکنده ساختن آنان از گاز اشک آور کار بگیرند. 

گوواتام دِب، وزیر گردشگری بنگال غربی، گفت: «این رویداد بسیار ناراحت کننده است. ما نمی خواهیم که مرگ این دختر را سیاسی بسازیم. پولیس این موضوع را بررسی می کند و مجرمان بربنیاد قانون مجازات خواهند شد.»

بربنیاد آمار حکومت هند که امسال پخش شده اند، در سال ۲۰۱۸ میلادی در هر پانزده دقیقه یک رویداد تجاوز در هند ثبت شده است. این آمار نشان می دهد که در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۳۴ هزار رویداد تجاوز در هند ثبت شده بودند؛ اما تنها هشتاد و پنج درصد این رویدادها به دادگاه کشانیده شده اند و تنها بیست و هفت درصد از مجرمان، مجازات شده اند. 

اعتراض‌های خشونت‌بار در هند در برابر تجاوز بر یک دختر نوجوان

این دختر نوجوان، روز شنبه از روستای شان ناپدید شد و یک روز بعد، پیکر او در یک کیلومتری خانه شان پیدا شد. 

تصویر بندانگشتی

تجاوز بر یک دختر نوجوان در ایالت بنگال غربی هند و سپس قتل این دختر، اعتراض‌های خشونت بار را در این ایالت به وجود آورده است. 

معترضان با راه اندازی راهپیمایی خشونت بار، چندین موتر پولیس را به آتش کشیدند. 

هند یکی از بلندترین آمار تجاوز و قتل زنان را در جهان دارد؛ اما نهادهای مدافع حقوق بشر می گویند که تنها شمار اندکی از مجرمان، مجازات می شوند. 

باشنده گان روستای "کالاگاچ" در ایالت بنگال غربی هند، پس از رویداد تجاوز و قتل یک دختر سیزده ساله در این روستا، به اعتراض های خشونت بار دست زدند. 

آنان کم از کم سه موتر پولیس و دو موتر بس را به آتش کشیده اند. 

اشیم برمن، معترض، گفت: «دیروز شام این دختر ربوده شد؛ سپس بر او تجاوز کرده اند و او را به قتل رسانده اند. ما روستانشینان این رویداد را نکوهش می کنیم. تا هنگامی در اینجا اعتراض می کنیم که عدالت برای این دختر تامین شود و مجرمان بازداشت شوند.»

این دختر نوجوان، روز شنبه از روستای شان ناپدید شد و یک روز بعد، پیکر او در یک کیلومتری خانه شان پیدا شد. 

معترضان جاده اصلی بنگال غربی را بستند و نیروهای پولیس مجبور شدند که برای پراکنده ساختن آنان از گاز اشک آور کار بگیرند. 

گوواتام دِب، وزیر گردشگری بنگال غربی، گفت: «این رویداد بسیار ناراحت کننده است. ما نمی خواهیم که مرگ این دختر را سیاسی بسازیم. پولیس این موضوع را بررسی می کند و مجرمان بربنیاد قانون مجازات خواهند شد.»

بربنیاد آمار حکومت هند که امسال پخش شده اند، در سال ۲۰۱۸ میلادی در هر پانزده دقیقه یک رویداد تجاوز در هند ثبت شده است. این آمار نشان می دهد که در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۳۴ هزار رویداد تجاوز در هند ثبت شده بودند؛ اما تنها هشتاد و پنج درصد این رویدادها به دادگاه کشانیده شده اند و تنها بیست و هفت درصد از مجرمان، مجازات شده اند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره