Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعتراضات گسترده در پاکستان؛ عمران خان از مقامش کنار نمی‌رود

مولانا فضل الرحمان، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام روز دوشنبه (۱۳ عقرب) در دیداری با احزاب سیاسی دیگر توافق کرد که اعتراضات شان را که از هفتۀ پیش آغاز شده اند، با وجود پایان مهلت داده شده، به نخست وزیر این کشور، ادامه دهند.

هواداران او که شمار زیاد شان دانشجویان مذهبی استند، اعتراضات را هفتۀ گذشته از شهر بندری کراچی آغار کردند و از سه روز به این سو، در اسلام آباد ادامه دارند. 

مولانا فضل الرحمان، عمران خان، نخست وزیر پاکستان، را  به حکومت‌ داری بد متهم کرده و از او خواسته تا قوانین اسلامی را رعایت کند، اما عمران خان در پاسخ به این خواست اعتراض کننده گان گفت که از مقامش کنار نمی رود و همچنان از مولانا خواسته در جاهای مشخص شده، اعتراض خود را ادامه دهد.

مولانا در یک سخنرانی خود به هزاران تن از هوادارانش گفت که احزاب سیاسی توافق کردند که این اعتراض‌ ها باید ادامه یابند و دربارۀ کدام موضوع مشخص دیگر، توافق نشده است. 

او همچنان هشدار داد که این اعتراضات به منطقۀ زیر نام "زون سرخ" که محل بودو باش عمران خان و سفیران خارجی است، گسترش خواهد داد.

مولانا افزوده که پس از پایان اعتراضات با مخالفین سیاسی دیگر، مشوره می کند و تصمیم مشترک خواهند گرفت.

از سوی دیگر، مقام‌های امنیتی پاکستان به خاطر محافظت این منطقه، تدابیر امنیتی شدید را روی دست گرفتند و راه‌ های عمومی را با کانتینرها، مسدود کردند. 

در همین حال، بلال بوتو زرداری، رهبر حزب مردم پاکستان گفت که با وجودی که از تلاش ها برای برکناری خان پشتیبانی می کند، اما با اعتراض های رحمان همدست، نخواهند شد. 

او در این باره جزییاتی ارایه نکرد. 

آقای رحمان دربارۀ سخنرانی های نامناسب و اجازه ندادن به زنان در این اعترضات و حتی بیرون راندن خبرنگاران زن از این اعتراض ها از سوی فعالان حقوق بشر، شدیداً انتقاد شده است. 

اعتراضات گسترده در پاکستان؛ عمران خان از مقامش کنار نمی‌رود

مولانا فضل الرحمان، عمران خان را به بی کفایتی متهم کرده و از  او خواسته تا قوانین اسلامی را رعایت کند.

Thumbnail

مولانا فضل الرحمان، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام روز دوشنبه (۱۳ عقرب) در دیداری با احزاب سیاسی دیگر توافق کرد که اعتراضات شان را که از هفتۀ پیش آغاز شده اند، با وجود پایان مهلت داده شده، به نخست وزیر این کشور، ادامه دهند.

هواداران او که شمار زیاد شان دانشجویان مذهبی استند، اعتراضات را هفتۀ گذشته از شهر بندری کراچی آغار کردند و از سه روز به این سو، در اسلام آباد ادامه دارند. 

مولانا فضل الرحمان، عمران خان، نخست وزیر پاکستان، را  به حکومت‌ داری بد متهم کرده و از او خواسته تا قوانین اسلامی را رعایت کند، اما عمران خان در پاسخ به این خواست اعتراض کننده گان گفت که از مقامش کنار نمی رود و همچنان از مولانا خواسته در جاهای مشخص شده، اعتراض خود را ادامه دهد.

مولانا در یک سخنرانی خود به هزاران تن از هوادارانش گفت که احزاب سیاسی توافق کردند که این اعتراض‌ ها باید ادامه یابند و دربارۀ کدام موضوع مشخص دیگر، توافق نشده است. 

او همچنان هشدار داد که این اعتراضات به منطقۀ زیر نام "زون سرخ" که محل بودو باش عمران خان و سفیران خارجی است، گسترش خواهد داد.

مولانا افزوده که پس از پایان اعتراضات با مخالفین سیاسی دیگر، مشوره می کند و تصمیم مشترک خواهند گرفت.

از سوی دیگر، مقام‌های امنیتی پاکستان به خاطر محافظت این منطقه، تدابیر امنیتی شدید را روی دست گرفتند و راه‌ های عمومی را با کانتینرها، مسدود کردند. 

در همین حال، بلال بوتو زرداری، رهبر حزب مردم پاکستان گفت که با وجودی که از تلاش ها برای برکناری خان پشتیبانی می کند، اما با اعتراض های رحمان همدست، نخواهند شد. 

او در این باره جزییاتی ارایه نکرد. 

آقای رحمان دربارۀ سخنرانی های نامناسب و اجازه ندادن به زنان در این اعترضات و حتی بیرون راندن خبرنگاران زن از این اعتراض ها از سوی فعالان حقوق بشر، شدیداً انتقاد شده است. 

هم‌رسانی کنید