Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعتراض‌ هزاره‌ها در پاکستان برای سومین روز ادامه یافت

صدهاتن از هزاره‌ها در پاکستان، روز یک‌شنبه، برای سومین روز پیاپی در شهر کویتۀ این کشور دست به اعتراض زدند.

این اعتراض‌ها، پس از حملۀ انتحاری روز جمعه در یک بازار در شهر کویته، آغاز شدند. در این حملۀ انتحاری ۱۹تن که بسیاری آنان هزاره‌‌ها بودند کشته شدند و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

هزاره‌های پاکستان، از آن‌چه افزایش خشونت در برابر شان در این کشور می‌گویند، انتقاد می‌کنند.

این معترضان، می‌گویند که با وجود وعده‌های پی‌هم، حکومت پاکستان در حفاظت از آنان ناکام بوده‌است.

یکی از این معترضان گفت: «چه زمانی خودمان به تنهایی از کودکان مان نگهداری کنیم؟ این ستم تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟»

مبشر حسن، دبیرکل نماینده‌گی کراچی سازمان ملی گروه‌ها وعلمای شیعه پاکستان نیز افزود: «می‌دانیم که این مسؤولیت حکومت پاکستان است که از جان و مال مردم پاکستان حفاظت کند. حکومت باید این قاتلان و هراس‌افگنان را ازبهر کردارهای بدشان مجازات کند.»

همزمان با این، هزاران تن از پشتون‌ها در شهر «میران شاه»، مرکز وزیرستان شمالی گردآمدند و خواهان حقوق برابر برای پشتون‌ها در پاکستان شدند.

آنان، از آن‌چه که بی‌عدالتی در برابر پشتون‌ها در این کشور می‌دانند انتقاد می‌کنند.

این معترضان، می‌گویند که در ده سال اخیر، نزدیک به سی هزار تن از بخش‌های پشتون نشین و بلوچ نشین پاکستان ناپدید شده‌اند.

جنبش حفاظت از پشتون‌ها، ارتش پاکستان و سازمان استخبارات نظامی این کشور را مسؤول ربوده شدن این افراد می‌داند.

اعتراض‌ هزاره‌ها در پاکستان برای سومین روز ادامه یافت

هزاره‌ها در پاکستان، پس از آن دست به اعتراض زدند که در یک حملۀ انتخاری به روز جمعه در منطقه هزار گنجی شهر کویته ۱۹تن جان باختند و نزدیک به ۵۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

Thumbnail

صدهاتن از هزاره‌ها در پاکستان، روز یک‌شنبه، برای سومین روز پیاپی در شهر کویتۀ این کشور دست به اعتراض زدند.

این اعتراض‌ها، پس از حملۀ انتحاری روز جمعه در یک بازار در شهر کویته، آغاز شدند. در این حملۀ انتحاری ۱۹تن که بسیاری آنان هزاره‌‌ها بودند کشته شدند و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

هزاره‌های پاکستان، از آن‌چه افزایش خشونت در برابر شان در این کشور می‌گویند، انتقاد می‌کنند.

این معترضان، می‌گویند که با وجود وعده‌های پی‌هم، حکومت پاکستان در حفاظت از آنان ناکام بوده‌است.

یکی از این معترضان گفت: «چه زمانی خودمان به تنهایی از کودکان مان نگهداری کنیم؟ این ستم تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟»

مبشر حسن، دبیرکل نماینده‌گی کراچی سازمان ملی گروه‌ها وعلمای شیعه پاکستان نیز افزود: «می‌دانیم که این مسؤولیت حکومت پاکستان است که از جان و مال مردم پاکستان حفاظت کند. حکومت باید این قاتلان و هراس‌افگنان را ازبهر کردارهای بدشان مجازات کند.»

همزمان با این، هزاران تن از پشتون‌ها در شهر «میران شاه»، مرکز وزیرستان شمالی گردآمدند و خواهان حقوق برابر برای پشتون‌ها در پاکستان شدند.

آنان، از آن‌چه که بی‌عدالتی در برابر پشتون‌ها در این کشور می‌دانند انتقاد می‌کنند.

این معترضان، می‌گویند که در ده سال اخیر، نزدیک به سی هزار تن از بخش‌های پشتون نشین و بلوچ نشین پاکستان ناپدید شده‌اند.

جنبش حفاظت از پشتون‌ها، ارتش پاکستان و سازمان استخبارات نظامی این کشور را مسؤول ربوده شدن این افراد می‌داند.

هم‌رسانی کنید