تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

اعتراض باشنده‌گان کشمیر در برابر تصمیم هند

باشنده گان کشمیر هند، روز دوشنبه پس از ادای نماز عید، به جاده ها بر آمدند تا در برابر تدابیر سخت امنیتی در این منطقه اعتراض کنند. 

با وجود عید، بسیاری از باشنده گان کشمیر در خانه های شان ماندند و نتوانستند که برای ادای نماز بیرون بروند.

هند از نزدیک به یک هفته به این سو، با ملغا ساختن دو ماده قانون اساسی این کشور، نیمه خودمختاری کشمیر را گرفته است.

از سویی هم وزیر خارجه چین پس از دیدار با همتایان پاکستانی و هندی اش می گوید که از اوضاع کشمیر نگران است؛ اما از پاکستان و هند می خواهد که اختلاف های شان را در باره مساله کشمیر از راه گفتگو از میان بردارند.

با وجود تدابیر سخت امنیتی و مقررات نا اعلام شده منع رفت و آمد در کشمیر هند، برخی از مردم این کشور توانستند که نماز عید را در مسجدها ادا کنند.

مسجد اصلی شهر سرینگر، مرکز ایالت جمو و کشمیر بسته بود؛ اما مردم اجازه یافتند که به مسجدهای دیگر این شهر بروند. 

اما پس از ادای نماز عید، صدها تن از باشنده گان کشمیر به جاده ها بر آمدند تا در برابر برداشته شدن وضع ویژه کشمیر از سوی حکومت هند اعتراض کنند. 

اعجاز احمد، باشنده کشمیر، گفت: «امروز، روز عزادای ما است. می توانیم اوضاع را ببینید. ما می میریم، هیچ چیزی نداریم. از سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد می خواهیم که ما را نجات دهند. لطفاً ما را از مردمان ستمگر نجات دهید.»

از هفته گذشته که حکومت هند با ملغا ساختن دو ماده قانون اساسی این کشور، وضع ویژه کشمیر را پایان داده است و این منطقه را یک سره زیر تسلطش آورده است، در این منطقه مقررات اعلام ناشده منع رفت و آمد برقرار بوده است و شبکه های تیلفونی و انترنت نیز کار نمی کنند. 

وامقه، باشنده کشمیر، گفت: «می‌خواهیم به سازمان ملل بگوییم که به ما کمک کند تا از این سرکوب رهایی یابیم. ما نمی دانیم که چه تعداد مردم مرده اند و اوضاع در بخش های دیگر چگونه است. اما مودی می گوید که در کشمیر صلح است.»

از سویی هم، وانگ یی، وزیر خارجه چین بار دیگر گفته است که از اوضاع کشمیر نگران است. 

چین که با پاکستان روابط نزدیکی دارد می گوید که با اقدامات یک جانبه در کشمیر مخالف است. 

وزیر خارجه چین در روزهای اخیر با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان و سوبرامنیام جیشنکر، همتای هندی اش دیدار کرده است.

جهان

اعتراض باشنده‌گان کشمیر در برابر تصمیم هند

با وجود عید، بسیاری از باشنده گان کشمیر در خانه های شان ماندند و نتوانستند که برای ادای نماز بیرون بروند.

Thumbnail

باشنده گان کشمیر هند، روز دوشنبه پس از ادای نماز عید، به جاده ها بر آمدند تا در برابر تدابیر سخت امنیتی در این منطقه اعتراض کنند. 

با وجود عید، بسیاری از باشنده گان کشمیر در خانه های شان ماندند و نتوانستند که برای ادای نماز بیرون بروند.

هند از نزدیک به یک هفته به این سو، با ملغا ساختن دو ماده قانون اساسی این کشور، نیمه خودمختاری کشمیر را گرفته است.

از سویی هم وزیر خارجه چین پس از دیدار با همتایان پاکستانی و هندی اش می گوید که از اوضاع کشمیر نگران است؛ اما از پاکستان و هند می خواهد که اختلاف های شان را در باره مساله کشمیر از راه گفتگو از میان بردارند.

با وجود تدابیر سخت امنیتی و مقررات نا اعلام شده منع رفت و آمد در کشمیر هند، برخی از مردم این کشور توانستند که نماز عید را در مسجدها ادا کنند.

مسجد اصلی شهر سرینگر، مرکز ایالت جمو و کشمیر بسته بود؛ اما مردم اجازه یافتند که به مسجدهای دیگر این شهر بروند. 

اما پس از ادای نماز عید، صدها تن از باشنده گان کشمیر به جاده ها بر آمدند تا در برابر برداشته شدن وضع ویژه کشمیر از سوی حکومت هند اعتراض کنند. 

اعجاز احمد، باشنده کشمیر، گفت: «امروز، روز عزادای ما است. می توانیم اوضاع را ببینید. ما می میریم، هیچ چیزی نداریم. از سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد می خواهیم که ما را نجات دهند. لطفاً ما را از مردمان ستمگر نجات دهید.»

از هفته گذشته که حکومت هند با ملغا ساختن دو ماده قانون اساسی این کشور، وضع ویژه کشمیر را پایان داده است و این منطقه را یک سره زیر تسلطش آورده است، در این منطقه مقررات اعلام ناشده منع رفت و آمد برقرار بوده است و شبکه های تیلفونی و انترنت نیز کار نمی کنند. 

وامقه، باشنده کشمیر، گفت: «می‌خواهیم به سازمان ملل بگوییم که به ما کمک کند تا از این سرکوب رهایی یابیم. ما نمی دانیم که چه تعداد مردم مرده اند و اوضاع در بخش های دیگر چگونه است. اما مودی می گوید که در کشمیر صلح است.»

از سویی هم، وانگ یی، وزیر خارجه چین بار دیگر گفته است که از اوضاع کشمیر نگران است. 

چین که با پاکستان روابط نزدیکی دارد می گوید که با اقدامات یک جانبه در کشمیر مخالف است. 

وزیر خارجه چین در روزهای اخیر با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان و سوبرامنیام جیشنکر، همتای هندی اش دیدار کرده است.

هم‌رسانی کنید