تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض هزاران تن از کم‌توجی برازیل به آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون

در ادامه آتش سوزی ها در جنگل های آمازون، هزاران تن از شهروندان امریکای لایتین در برابر سفارت خانه های برازیل دست به اعتراض زدند. 

آنان حکومت برازیل را به بی پروایی در این باره متهم می سازند.

آتش سوزی ها از چند هفته به این سو در جنگل‌های آمازون ادامه دارند، و تا کنون بیش از یک میلیون هکتاز جنگل را سوختانده است.

در ادامه آتش سوزی ها در جنگل های آمازون، هزاران تن از شهر وندان کشور های امریکای لاتین دست به اعترراض زدند، و خواهان جلوگیری از این گونه آتش سوزی ها شدند. 

این معترضان حکومت برازیل را به بی پروایی در مهار این آتش سوزی ها متهم ساختند. 

سلوموندو شایو، معترض، گفت: «ما اینجا از بهر آن آمده ایم که اقدام های ضروری در این باره برداشته شوند.  جهان برای بدست آوردن پول تمرکز دارد، اما اگر ما این جنگل ها را نداشته باشیم هیچ پولی نداریم، از همین رو من برای این کار مبارزه می کنم.»

مقام‌های برازیل گفته اند که گستره این آتش سوزی نسبت به سال های گذشته، تا هشتاد در صد افزایش داشته است. 

از همین رو برخی از معترضان حکومت برازیل و وزارت زراعت این کشور را عامل گسترش این آتش سوزی ها می دانند. 

دانیل ویلمر، معترض، گفت: «رییس جمهور برازیل، تمام منابع را در اختیار وزارت زراعت داده است، با این کار چه خواهد شد؟ از همین رو پس از یک سال آتش سوزی آغاز شد، و حکومت برازیل هیج دلچسپی به آن ندارد، این یک حقیقت است که رییس جمهور برازیل در این آتش سوزی مقصر است.»

این آتش سوزی ها از چند هفته به این سو ادامه  دارند.

آتش سوزی ها در جنگل های آمازون، از برازیل آغاز شد و اکنون بولویویا و اکوادو را نیز در بر گرفته است.

آمازون بزرگترین جنگل های جهان به شمار می رود که در کشورهای پیرو، کولمبیا، وینزویلا، اکوادو و بولیویا را در بر می گیرند.

این آتش سوزی ها بیش از یک میلیون هکتار زمین های جنگلی را سوختانده است.

گروه های آتش نشانی از زمین و هوا تلاش دارند، تا این آتش سوزی را مهار کنند.

اعتراض هزاران تن از کم‌توجی برازیل به آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون

این معترضان که در نزدیکی سفارت خانه‌های کشورهای دیگر در برازیل گردآمده بودند حکومت برازیل را به بی پروایی در مهار این آتش سوزی‌ها متهم ساختند. 

تصویر بندانگشتی

در ادامه آتش سوزی ها در جنگل های آمازون، هزاران تن از شهروندان امریکای لایتین در برابر سفارت خانه های برازیل دست به اعتراض زدند. 

آنان حکومت برازیل را به بی پروایی در این باره متهم می سازند.

آتش سوزی ها از چند هفته به این سو در جنگل‌های آمازون ادامه دارند، و تا کنون بیش از یک میلیون هکتاز جنگل را سوختانده است.

در ادامه آتش سوزی ها در جنگل های آمازون، هزاران تن از شهر وندان کشور های امریکای لاتین دست به اعترراض زدند، و خواهان جلوگیری از این گونه آتش سوزی ها شدند. 

این معترضان حکومت برازیل را به بی پروایی در مهار این آتش سوزی ها متهم ساختند. 

سلوموندو شایو، معترض، گفت: «ما اینجا از بهر آن آمده ایم که اقدام های ضروری در این باره برداشته شوند.  جهان برای بدست آوردن پول تمرکز دارد، اما اگر ما این جنگل ها را نداشته باشیم هیچ پولی نداریم، از همین رو من برای این کار مبارزه می کنم.»

مقام‌های برازیل گفته اند که گستره این آتش سوزی نسبت به سال های گذشته، تا هشتاد در صد افزایش داشته است. 

از همین رو برخی از معترضان حکومت برازیل و وزارت زراعت این کشور را عامل گسترش این آتش سوزی ها می دانند. 

دانیل ویلمر، معترض، گفت: «رییس جمهور برازیل، تمام منابع را در اختیار وزارت زراعت داده است، با این کار چه خواهد شد؟ از همین رو پس از یک سال آتش سوزی آغاز شد، و حکومت برازیل هیج دلچسپی به آن ندارد، این یک حقیقت است که رییس جمهور برازیل در این آتش سوزی مقصر است.»

این آتش سوزی ها از چند هفته به این سو ادامه  دارند.

آتش سوزی ها در جنگل های آمازون، از برازیل آغاز شد و اکنون بولویویا و اکوادو را نیز در بر گرفته است.

آمازون بزرگترین جنگل های جهان به شمار می رود که در کشورهای پیرو، کولمبیا، وینزویلا، اکوادو و بولیویا را در بر می گیرند.

این آتش سوزی ها بیش از یک میلیون هکتار زمین های جنگلی را سوختانده است.

گروه های آتش نشانی از زمین و هوا تلاش دارند، تا این آتش سوزی را مهار کنند.

هم‌رسانی کنید