Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی همزمان با کاهش تولید نفت

پس از حمله های شورشیان حوثی بر تاسیسات نفتی "بقیق" و "خریص" در عربستان سعودی، بهای نفت در بازارهای جهانی از پانزده تا نزده درصد افزایش یافته است.

عربستان گفته است که تولید نفت در این کشور به نیم رسیده است؛ اما آمار واقعی هنوز هم برای پژوهشگران روشن نشده اند. 

در همین حال، حمله بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی و کاهش تولید نفت در این کشور، بهای نفت را در بازارهای جهانی افزایش داده است. 

هر چند عربستان و امریکا گفته اند که نیاز بازار را از ذخیره های راهبردی نفت تامین خواهند کرد؛ اما این کار سبب بلند رفتن بهای نفت تا نزده درصد شده است.

با کاهش تولید نفت در عربستان، تولید جهانی نفت پنج درصد کاهش یافته است.

روشن نیست که تاسیسات آسیب دیده نفت در عربستان چی هنگامی بازسازی خواهند شد.

رنجیت راجا، پژوهشگر مسایل نفت، گفت: «حدس می زنم که این کار در یک شب انجام نمی شود. چندین روز و یا حتا چندین هفته را در بر خواهد گرفت تا آمارها دیده شوند و اثرهای واقعی این رویداد را نشان دهند.»

ایالات متحده و عربستان گفته اند که نیازهای بازار را تامین خواهند کرد؛ اما اگر تاسیسات نفتی عربستان بسته بمانند، این کشورها تا چی زمانی خواهند توانست که به نیازهای مشتریان جهانی رسیده گی کنند؟

آقای راجا افزود: «انتظار می رود که صادرات نفت عربستان زیان بسیاری نبیند؛ زیرا مقداری از این کاهش، با نفت ذخیره گاه های راهبردی عربستان جبران خواهد شد تا انتقال نفت به مشتریان ادامه یابند. اما اگر این تاسیسات برای مدت درازی بسته باشند، اوضاع همین گونه نخواهد ماند.»

عربستان سعودی روزانه نه اعشاریه ۶۳ میلیون بشکه نفت تولید می کند؛ اما با این حمله ها، پنجاه درصد تولیدات نفت عربستان کاهش یافته است که به گفته مقام های این کشور، روزانه پنج میلیون و هفت صد هزار بشکه می‎شود.

افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی همزمان با کاهش تولید نفت

گزارش ها می رسانند که با کاهش تولید نفت در عربستان، تولید جهانی نفت پنج درصد کاهش یافته است.

تصویر بندانگشتی

پس از حمله های شورشیان حوثی بر تاسیسات نفتی "بقیق" و "خریص" در عربستان سعودی، بهای نفت در بازارهای جهانی از پانزده تا نزده درصد افزایش یافته است.

عربستان گفته است که تولید نفت در این کشور به نیم رسیده است؛ اما آمار واقعی هنوز هم برای پژوهشگران روشن نشده اند. 

در همین حال، حمله بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی و کاهش تولید نفت در این کشور، بهای نفت را در بازارهای جهانی افزایش داده است. 

هر چند عربستان و امریکا گفته اند که نیاز بازار را از ذخیره های راهبردی نفت تامین خواهند کرد؛ اما این کار سبب بلند رفتن بهای نفت تا نزده درصد شده است.

با کاهش تولید نفت در عربستان، تولید جهانی نفت پنج درصد کاهش یافته است.

روشن نیست که تاسیسات آسیب دیده نفت در عربستان چی هنگامی بازسازی خواهند شد.

رنجیت راجا، پژوهشگر مسایل نفت، گفت: «حدس می زنم که این کار در یک شب انجام نمی شود. چندین روز و یا حتا چندین هفته را در بر خواهد گرفت تا آمارها دیده شوند و اثرهای واقعی این رویداد را نشان دهند.»

ایالات متحده و عربستان گفته اند که نیازهای بازار را تامین خواهند کرد؛ اما اگر تاسیسات نفتی عربستان بسته بمانند، این کشورها تا چی زمانی خواهند توانست که به نیازهای مشتریان جهانی رسیده گی کنند؟

آقای راجا افزود: «انتظار می رود که صادرات نفت عربستان زیان بسیاری نبیند؛ زیرا مقداری از این کاهش، با نفت ذخیره گاه های راهبردی عربستان جبران خواهد شد تا انتقال نفت به مشتریان ادامه یابند. اما اگر این تاسیسات برای مدت درازی بسته باشند، اوضاع همین گونه نخواهد ماند.»

عربستان سعودی روزانه نه اعشاریه ۶۳ میلیون بشکه نفت تولید می کند؛ اما با این حمله ها، پنجاه درصد تولیدات نفت عربستان کاهش یافته است که به گفته مقام های این کشور، روزانه پنج میلیون و هفت صد هزار بشکه می‎شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره