تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش مبتلایان و تلفات ویروس کرونا در چین

شمار قربانیان ویروس کرونا در چین به ۶۳۰ تن رسیده است و نزیک به ۳۰ هزار تن دیگر به این ویروس دچار استند.

رسانه‌های چینی گزارش می‌دهند یک پزشک چینی که برای نخستین بار از ظهور ویروس کرونا در چین هشدار داده بود، در نتیجه مبتلا شدن به این ویروس جان باخت.

داکتر "لی ون‌لیانگ" که سی و چهار ساله بود از پزشکان مرکزی شهر ووهان چین بود و نخستین کسی بود که این ویروس را شناساسی کرده بود.

رویدادهای آلوده شدن به ویروس کرونا افزون بر چین در نزدیک به سی کشور جهان ثبت شده است.

هرچند چین تلاش می کند تا از گسترش این ویروس خطرناک جلوگیری کند، اما با آن هم با گذشت هر روز به شمار قربانیان و مبتلایان این ویروس افزوده می شود.

افزایش مبتلایان و تلفات ویروس کرونا در چین

یک پزشک چینی که برای نخستین بار از ظهور ویروس کرونا در چین هشدار داده بود، در نتیجه مبتلا شدن به این ویروس جان باخت.

Thumbnail

شمار قربانیان ویروس کرونا در چین به ۶۳۰ تن رسیده است و نزیک به ۳۰ هزار تن دیگر به این ویروس دچار استند.

رسانه‌های چینی گزارش می‌دهند یک پزشک چینی که برای نخستین بار از ظهور ویروس کرونا در چین هشدار داده بود، در نتیجه مبتلا شدن به این ویروس جان باخت.

داکتر "لی ون‌لیانگ" که سی و چهار ساله بود از پزشکان مرکزی شهر ووهان چین بود و نخستین کسی بود که این ویروس را شناساسی کرده بود.

رویدادهای آلوده شدن به ویروس کرونا افزون بر چین در نزدیک به سی کشور جهان ثبت شده است.

هرچند چین تلاش می کند تا از گسترش این ویروس خطرناک جلوگیری کند، اما با آن هم با گذشت هر روز به شمار قربانیان و مبتلایان این ویروس افزوده می شود.

هم‌رسانی کنید