تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

امریکا به‌دنبال ایجاد یک اجماع جهانی در برابر ایران است

در ادامۀ تیره‌گی روابط میان واشنگتن و تهران، پارتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده امریکا می‌گوید که کشورش به‌دنبال ایجاد یک اجماع جهانی در برابر ایران است.

پاتریک شاناهان، می‌گوید که ایران مسؤول حمله بر دوکشتی در آب‌های عمان است و باید اقدام‌هایی در برابر ایران صورت گیرند. 

این گفته‌های سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده امریکا پس از حمله بر دو کشتی در آب‌های عمان ابراز می‌شوند.

پاتریک شاناهان در این باره بیان داشت:«همانگونه که می‌دانید ما برنامه‌های گوناگون احتمالی داریم. شما می‌دانید که من تأکید کرده ام که نیاز است تا یک اجماع جهانی شکل گیرد، شما وضعیت یک کشتی ناروژی و یک کشتی جاپانی، عربستان سعودی و امارات متحده عرب را میبینید، و ۱۵ درصد نفت جهان در تنگۀ هرمز در جریان است.»

همزمان با این، انتنیو گوترس، دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان بررسی مستقلانه حمله بر دو کشتی در آب‌های عمان شده‌است. 

انتنیو گوترس می‌گوید که باید از ادامه تنش‌ها در خاورمیانه جلوگیری شود: «ما باور داریم که از یک تعریف مسؤولانه از روابط مان داشته باشیم. ما باور داریم که این مهم است تا به هر بهایی از رویاروی در خلیج فارس جلوگیری کنیم.»

اکنون واشنگتن تهران را مسؤول این حمله می‌داند، اما تهران این ادعا را رد می‌کند.

دو کشتی ناروژی و جاپانی دو روز پیش هم زمان با دیدار نخست وزیر جاپان با مقام‌های ایرانی، در آب‌های عمان مورد حمله قرار گرفتند. 

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام، با پخش یک ویدیویی می‌گوید که ایران عامل حمله بر این دو کشتی است - ادعایی که ایران آن را رد کرده است. 

جهان

امریکا به‌دنبال ایجاد یک اجماع جهانی در برابر ایران است

دو کشتی ناروژی و جاپانی دو روز پیش هم زمان با دیدار نخست وزیر جاپان با مقام‌های ایرانی، در آب‌های عمان مورد حمله قرار گرفتند. 

تصویر بندانگشتی

در ادامۀ تیره‌گی روابط میان واشنگتن و تهران، پارتریک شاناهان، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده امریکا می‌گوید که کشورش به‌دنبال ایجاد یک اجماع جهانی در برابر ایران است.

پاتریک شاناهان، می‌گوید که ایران مسؤول حمله بر دوکشتی در آب‌های عمان است و باید اقدام‌هایی در برابر ایران صورت گیرند. 

این گفته‌های سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده امریکا پس از حمله بر دو کشتی در آب‌های عمان ابراز می‌شوند.

پاتریک شاناهان در این باره بیان داشت:«همانگونه که می‌دانید ما برنامه‌های گوناگون احتمالی داریم. شما می‌دانید که من تأکید کرده ام که نیاز است تا یک اجماع جهانی شکل گیرد، شما وضعیت یک کشتی ناروژی و یک کشتی جاپانی، عربستان سعودی و امارات متحده عرب را میبینید، و ۱۵ درصد نفت جهان در تنگۀ هرمز در جریان است.»

همزمان با این، انتنیو گوترس، دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان بررسی مستقلانه حمله بر دو کشتی در آب‌های عمان شده‌است. 

انتنیو گوترس می‌گوید که باید از ادامه تنش‌ها در خاورمیانه جلوگیری شود: «ما باور داریم که از یک تعریف مسؤولانه از روابط مان داشته باشیم. ما باور داریم که این مهم است تا به هر بهایی از رویاروی در خلیج فارس جلوگیری کنیم.»

اکنون واشنگتن تهران را مسؤول این حمله می‌داند، اما تهران این ادعا را رد می‌کند.

دو کشتی ناروژی و جاپانی دو روز پیش هم زمان با دیدار نخست وزیر جاپان با مقام‌های ایرانی، در آب‌های عمان مورد حمله قرار گرفتند. 

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام، با پخش یک ویدیویی می‌گوید که ایران عامل حمله بر این دو کشتی است - ادعایی که ایران آن را رد کرده است. 

هم‌رسانی کنید