تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

امریکا سه‌هزار سرباز دیگر به عربستان سعودی می‌فرستد

ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید که سه‌هزار سرباز دیگرش را به عربستان سعودی می‌فرستد.

مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده می‌گوید که شمار موشک‌ها و سپرهای دفاعی امریکا نیز در عربستان افزایش خواهند یافت.

به گفتۀ اسپر، عربستان سعودی همچون یکی از متحدان درازمدت امریکا در خاورمیانه، خواهان پشتیبانی بیشتر شده‌است تا بتواند توان دفاعی‌اش را بربنیاد نیازهای کنونی نیرومند بسازد.

وزیر دفاع امریکا تأکید کرده‌است که این کار در برابر تجاوزهای ایران، از عربستان سعودی پشتیبانی خواهد کرد: «در پاسخ به ادامۀ تهدیدها در منطقه، من دستور داده‌ام که گروهی از جنگنده‌ها با نیروهای اضافی و نیز موشک‌های (پتریوت) و بتری‌های سیستم دفاع موشکی (تاد) در کنار جابه‌جایی‌های ماه گذشته ما در عربستان سعودی مستقر شود. در حدود ۳ هزار تن از نیروهای امریکایی در این مأموریت دخیل استند.»

امریکا می‌گوید که این کار را برای پشتیبانی از متحدانش، حمایت از اقتصاد جهانی و حفاظت از رفت و آمد امن کشتی‌ها در خلیج فارس انجام می‌دهد و به همین هدف، نیروهای زمینی، دریایی و هوایی امریکا در حالت آماده‌باش قرار دارند.
 
مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده امریکا در این باره بیان د اشت: «جابه‌جایی این نیروها در عربستان سعودی به هدف دفاع از منافع و دارایی‌های‌مان در منطقه و نیز برای ایجاد یک توان بازدارنده در پیوند به ایران، در صورت حمله بر عربستان سعودی انجام می‌شود.»

با این حال، برایان هوک، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای ایران می‌گوید که واشنگتن نمی‌خواهد تنش‌ها با ایران افزایش یابند: «حکومت ما بدنبال تنش با ایران نیست. ما به حکومت این کشور واضح ساخته‌ایم که از شهروندان، نیروها و منافع‌مان به شمول دفاع در برابر حمله‌های ایران و نیروهای نیابتی‌اش دفاع می‌کنیم.»

اما این مقام امریکایی بر تغییر رفتار ایران، به گونه‌یی که واشنگتن می خواهد تأکید می‌ورزد. بیرون شدن ایران از سوریه و پایان پشتیبانی از شورشیان حوثی یمن، از این خواست‌ها استند: «حکومت ایران یک انتخاب دارد؛ می‌تواند مثل یک کشور رفتار کند و یا مثل یک علت. ایران باید رفتارش را تغییر دهد و مانند یک کشور عادی رفتار کند و یا هم گواه فروپاشی اقتصادش باشد. تا هنگامی که رهبران ایران در این باره تصمیم می‌گیرند، ما بر همکاری با متحدان‌مان متمرکز خواهیم بود تا آنان در برابر حمله ها از خودشان دفاع کنند و هزینه های تهاجم را افزایش دهند.»
 
ایران پیش از این، جابه‌جایی نیروهای امریکایی را در خلیج فارس، علت ناامن شدن منطقه گفته است و با آن مخالفت کرده است.
مقام‌های ایرانی، دست داشتن این کشور را در حمله‌های ماه گذشته بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی نیز رد می‌کنند.

جهان

امریکا سه‌هزار سرباز دیگر به عربستان سعودی می‌فرستد

امریکا می‌گوید که این کار را برای پشتیبانی از متحدانش، حمایت از اقتصاد جهانی و حفاظت از رفت و آمد امن کشتی‌ها در خلیج فارس انجام می‌دهد

تصویر بندانگشتی

ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید که سه‌هزار سرباز دیگرش را به عربستان سعودی می‌فرستد.

مارک اسپر، وزیر دفاع ایالات متحده می‌گوید که شمار موشک‌ها و سپرهای دفاعی امریکا نیز در عربستان افزایش خواهند یافت.

به گفتۀ اسپر، عربستان سعودی همچون یکی از متحدان درازمدت امریکا در خاورمیانه، خواهان پشتیبانی بیشتر شده‌است تا بتواند توان دفاعی‌اش را بربنیاد نیازهای کنونی نیرومند بسازد.

وزیر دفاع امریکا تأکید کرده‌است که این کار در برابر تجاوزهای ایران، از عربستان سعودی پشتیبانی خواهد کرد: «در پاسخ به ادامۀ تهدیدها در منطقه، من دستور داده‌ام که گروهی از جنگنده‌ها با نیروهای اضافی و نیز موشک‌های (پتریوت) و بتری‌های سیستم دفاع موشکی (تاد) در کنار جابه‌جایی‌های ماه گذشته ما در عربستان سعودی مستقر شود. در حدود ۳ هزار تن از نیروهای امریکایی در این مأموریت دخیل استند.»

امریکا می‌گوید که این کار را برای پشتیبانی از متحدانش، حمایت از اقتصاد جهانی و حفاظت از رفت و آمد امن کشتی‌ها در خلیج فارس انجام می‌دهد و به همین هدف، نیروهای زمینی، دریایی و هوایی امریکا در حالت آماده‌باش قرار دارند.
 
مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده امریکا در این باره بیان د اشت: «جابه‌جایی این نیروها در عربستان سعودی به هدف دفاع از منافع و دارایی‌های‌مان در منطقه و نیز برای ایجاد یک توان بازدارنده در پیوند به ایران، در صورت حمله بر عربستان سعودی انجام می‌شود.»

با این حال، برایان هوک، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای ایران می‌گوید که واشنگتن نمی‌خواهد تنش‌ها با ایران افزایش یابند: «حکومت ما بدنبال تنش با ایران نیست. ما به حکومت این کشور واضح ساخته‌ایم که از شهروندان، نیروها و منافع‌مان به شمول دفاع در برابر حمله‌های ایران و نیروهای نیابتی‌اش دفاع می‌کنیم.»

اما این مقام امریکایی بر تغییر رفتار ایران، به گونه‌یی که واشنگتن می خواهد تأکید می‌ورزد. بیرون شدن ایران از سوریه و پایان پشتیبانی از شورشیان حوثی یمن، از این خواست‌ها استند: «حکومت ایران یک انتخاب دارد؛ می‌تواند مثل یک کشور رفتار کند و یا مثل یک علت. ایران باید رفتارش را تغییر دهد و مانند یک کشور عادی رفتار کند و یا هم گواه فروپاشی اقتصادش باشد. تا هنگامی که رهبران ایران در این باره تصمیم می‌گیرند، ما بر همکاری با متحدان‌مان متمرکز خواهیم بود تا آنان در برابر حمله ها از خودشان دفاع کنند و هزینه های تهاجم را افزایش دهند.»
 
ایران پیش از این، جابه‌جایی نیروهای امریکایی را در خلیج فارس، علت ناامن شدن منطقه گفته است و با آن مخالفت کرده است.
مقام‌های ایرانی، دست داشتن این کشور را در حمله‌های ماه گذشته بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی نیز رد می‌کنند.

هم‌رسانی کنید