Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امیدواری ارتش هند برای حل اختلاف‌های مرزی این کشور با چین

نزدیک به سه ماه پس از درگیرهای مرزی هند و چین، اکنون ارتش هند امیدوار است که اختلاف‌های مرزی دو کشور از راه گفت‌وگو حل شوند.

رییس ارتش هند، بر گفت‌وگوها میان مقام‌های نظامی و دیپلوماتان دو کشور تأکید می‌ورزد، اما می‌گوید که هدف هند، حفظ منابع و جلوگیری از تغییر نقشۀ بخش‌های مرزی است.

منوج موکوند ناروانی، رییس ارتش هند در این باره گفت: «در دو - سه ماه گذشته اوضاع متشنج بوده‌است. اما ما به‌گونۀ دوام‌دار در سطح نظامی و دیپلوماتیک با چین در تماس استیم. این تماس‌ها ادامه دارند و اطمینان داریم که با این گفت‌وگوها هر اختلافی ازمیان خواهد رفت و اطمینان خواهیم یافت که نقشۀ منطقه تغییر نخواهد کرد.»

پس از درگیری‌های مرزی نزدیک به سه ماه پیش، هند که با چین روابط بازرگانی گسترده‌یی ندارد و توانسته‌است واردات را از چین متوقف بسازد، اما ۱۱۸اپلیکیشن چینی را در هند ممنوع ساخته‌است.

چین، این کار را به زیان هر دو کشور می‌داند.

هوا چونینگ، سخن‌گوی وزارت خارجه چین گفت: «با ممنوع ساختن فن‌آوری‌ها و اپلیکشن‌های ساده، هند نخست حقوق و منافع کاربران هندی را قربانی می‌سازد و سپس از شرکت‌های چینی را؛ این کار هیچ فایده‌یی ندارد.»

هند و چین بر سر مالکیت بخش‌هایی از منطقۀ لداخ با هم اختلاف دارند.

نزدیک به سه ماه پیش، این اختلاف‌ها به درگیری‌های فیزیکی میان نیروهای دو طرف انجامید که مرگ بیست سرباز هندی را در پی داشت؛ اما چین تلفات احتمالی نیروهایش را اعلام نکرده‌است.

امیدواری ارتش هند برای حل اختلاف‌های مرزی این کشور با چین

هند و چین بر سر مالکیت بخش‌هایی از منطقۀ لداخ با هم اختلاف دارند.

Thumbnail

نزدیک به سه ماه پس از درگیرهای مرزی هند و چین، اکنون ارتش هند امیدوار است که اختلاف‌های مرزی دو کشور از راه گفت‌وگو حل شوند.

رییس ارتش هند، بر گفت‌وگوها میان مقام‌های نظامی و دیپلوماتان دو کشور تأکید می‌ورزد، اما می‌گوید که هدف هند، حفظ منابع و جلوگیری از تغییر نقشۀ بخش‌های مرزی است.

منوج موکوند ناروانی، رییس ارتش هند در این باره گفت: «در دو - سه ماه گذشته اوضاع متشنج بوده‌است. اما ما به‌گونۀ دوام‌دار در سطح نظامی و دیپلوماتیک با چین در تماس استیم. این تماس‌ها ادامه دارند و اطمینان داریم که با این گفت‌وگوها هر اختلافی ازمیان خواهد رفت و اطمینان خواهیم یافت که نقشۀ منطقه تغییر نخواهد کرد.»

پس از درگیری‌های مرزی نزدیک به سه ماه پیش، هند که با چین روابط بازرگانی گسترده‌یی ندارد و توانسته‌است واردات را از چین متوقف بسازد، اما ۱۱۸اپلیکیشن چینی را در هند ممنوع ساخته‌است.

چین، این کار را به زیان هر دو کشور می‌داند.

هوا چونینگ، سخن‌گوی وزارت خارجه چین گفت: «با ممنوع ساختن فن‌آوری‌ها و اپلیکشن‌های ساده، هند نخست حقوق و منافع کاربران هندی را قربانی می‌سازد و سپس از شرکت‌های چینی را؛ این کار هیچ فایده‌یی ندارد.»

هند و چین بر سر مالکیت بخش‌هایی از منطقۀ لداخ با هم اختلاف دارند.

نزدیک به سه ماه پیش، این اختلاف‌ها به درگیری‌های فیزیکی میان نیروهای دو طرف انجامید که مرگ بیست سرباز هندی را در پی داشت؛ اما چین تلفات احتمالی نیروهایش را اعلام نکرده‌است.

هم‌رسانی کنید