تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روند رأی‌دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری کازاخستان آغاز شد

روند رأی‌دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری کازاخستان، صبح روز یک‌شنبه (۱۹جوزا) رسمأ آغاز شد. 

هفت تن خودشان را برای کرسی ریاست‌جمهوری این کشور نامزد کرده‌اند. 

این انتخابات پس از آن برگزار می‌شود که نور سلطان نظربایوف، پس از نزدیک به سه دهه از قدرت کنار رفت.

اکنون شهروندان این کشور در تلاش ایجاد یک تغییر برای رهبری این کشور استند.

شماری از شهروندان این کشور گفته‌اند که انتخابات ریاست‌جمهوری را تحریم می‌کنند چون به باور آنان این انتخابات نمادین و پر از تقلب است.

یکی از شهروندان این کشور می‎گوید: «شاید هیچ کسی با من موافق نباشد، ما هیچ کسی را انتخاب نخواهیم کرد.»

اما شمار دیگری از برگزاری این انتخابات خرسند استند.

به نظر می‌رسد که قاسم توکایوف، سرپرست ریاست‌جمهوری کنونی و یکی از نامزدان این انتخابات هوارادان بیشتری نسبت به نامزدان دیگر دارد.

یکی از رأی دهنده‌گان می‌‎گوید: «هر کس می‌گوید توکایوف، توکایوف نامزد خوب برای انتخابات ریاست جمهوری است.»

کازاخستان بیش از هژده میلیون تن جمعیت دارد و از میان آنان تنها یازده میلیون تن واجد شرایط رأی دهی استند. 

روند رأی‌دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری کازاخستان آغاز شد

این انتخابات پس از آن برگزار می‌شود که نور سلطان نظربایوف، پس از نزدیک به سه دهه از قدرت کنار رفت.

Thumbnail

روند رأی‌دهی در انتخابات ریاست‌جمهوری کازاخستان، صبح روز یک‌شنبه (۱۹جوزا) رسمأ آغاز شد. 

هفت تن خودشان را برای کرسی ریاست‌جمهوری این کشور نامزد کرده‌اند. 

این انتخابات پس از آن برگزار می‌شود که نور سلطان نظربایوف، پس از نزدیک به سه دهه از قدرت کنار رفت.

اکنون شهروندان این کشور در تلاش ایجاد یک تغییر برای رهبری این کشور استند.

شماری از شهروندان این کشور گفته‌اند که انتخابات ریاست‌جمهوری را تحریم می‌کنند چون به باور آنان این انتخابات نمادین و پر از تقلب است.

یکی از شهروندان این کشور می‎گوید: «شاید هیچ کسی با من موافق نباشد، ما هیچ کسی را انتخاب نخواهیم کرد.»

اما شمار دیگری از برگزاری این انتخابات خرسند استند.

به نظر می‌رسد که قاسم توکایوف، سرپرست ریاست‌جمهوری کنونی و یکی از نامزدان این انتخابات هوارادان بیشتری نسبت به نامزدان دیگر دارد.

یکی از رأی دهنده‌گان می‌‎گوید: «هر کس می‌گوید توکایوف، توکایوف نامزد خوب برای انتخابات ریاست جمهوری است.»

کازاخستان بیش از هژده میلیون تن جمعیت دارد و از میان آنان تنها یازده میلیون تن واجد شرایط رأی دهی استند. 

هم‌رسانی کنید