تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد روحانی از تحریم‌های امریکا بر ایران

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران با انتقاد از تحریم‌های ایالات متحده امریکا بر این کشور، از مردمش می‌خواهد که در رویارویی با تحریم‌ها، در کنار حکومت بایستند.
 
در همین حال، چهار وزیر پیشنهادی حسن روحانی در پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفتند و با این کار، کابینۀ آقای روحانی تکمیل شد.
 
اما حسن روحانی، در این نشست، دشواری‌هایی را که مردم ایران با آنها رو به رو استند می‌پذیرد.
 
در همین حال، روحانی از تحریم‌های امریکا در برابر ایران انتقاد می‌کند، او می‌گوید که تنها حکومت ایران هدف این تحریم‌ها نیستند.
 
این در حالی است که قرار است تا یک هفته دیگر، تحریم‌های هسته امریکا بر ایران، دوباره برقرار شوند.
 
وزارت خارجه امریکا در صفحۀ انترنتی‌اش، برای بازگشت این تحریم‌ها شمارش معکوس گذاشته است و بر عملی شدن دوازده خواست واشنگتن از تهران، تأکید می‌ورزد.
 
این خواست‌ها شامل اجازه دادن به ناظران بین‌المللی برای بازدید از تأسیسات هسته‌یی ایران و نیز آن گونه که امریکا می‌گوید، پایان دادن به حمایت از هراس‌افگنی از سوی حکومت ایران استند.

انتقاد روحانی از تحریم‌های امریکا بر ایران

روحانی از تحریم‌های امریکا در برابر ایران انتقاد می‌کند، او می‌گوید که تنها حکومت ایران هدف این تحریم‌ها نیستند.

Thumbnail

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران با انتقاد از تحریم‌های ایالات متحده امریکا بر این کشور، از مردمش می‌خواهد که در رویارویی با تحریم‌ها، در کنار حکومت بایستند.
 
در همین حال، چهار وزیر پیشنهادی حسن روحانی در پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفتند و با این کار، کابینۀ آقای روحانی تکمیل شد.
 
اما حسن روحانی، در این نشست، دشواری‌هایی را که مردم ایران با آنها رو به رو استند می‌پذیرد.
 
در همین حال، روحانی از تحریم‌های امریکا در برابر ایران انتقاد می‌کند، او می‌گوید که تنها حکومت ایران هدف این تحریم‌ها نیستند.
 
این در حالی است که قرار است تا یک هفته دیگر، تحریم‌های هسته امریکا بر ایران، دوباره برقرار شوند.
 
وزارت خارجه امریکا در صفحۀ انترنتی‌اش، برای بازگشت این تحریم‌ها شمارش معکوس گذاشته است و بر عملی شدن دوازده خواست واشنگتن از تهران، تأکید می‌ورزد.
 
این خواست‌ها شامل اجازه دادن به ناظران بین‌المللی برای بازدید از تأسیسات هسته‌یی ایران و نیز آن گونه که امریکا می‌گوید، پایان دادن به حمایت از هراس‌افگنی از سوی حکومت ایران استند.

هم‌رسانی کنید