Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

در انفجاری در یک بازار سبزی و میوه در پاکستان ۱۸ تن جان باختند

مقام‌های امنیتی در پاکستان می‌گویند که در نتیجۀ یک انفجار در منطقۀ پاراچنار در کُرَم ایجنسی پاکستان ۱۸ تن کشته شدند و بیش از ۵۰ تن دیگر زخم برداشتند.

این انفجار صبح روز شنبه در یک بازار سبزی‌ها و میوه رُخ داد.

مقام‌های پاکستانی می گویند که مواد انفجاری در این بازار جاسازی شده بود.

یک مقام امنیتی پاکستان به نام شاهد خان گفت که این انفجار زمانی رُخ داد که مردم برای خرید سبزی و میوه به این مارکیت آمده بودند.

پس از رویداد نیروهای امنیتی منطقه را محاصره کردند و زخمیان را توسط چرخبال به بیمارستان انتقال دادند.

پاراچنار یکی از بخش‌های نا امن مناطق قبایلی پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان است.

تا اکنون هیچ گروهی مسؤولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

در انفجاری در یک بازار سبزی و میوه در پاکستان ۱۸ تن جان باختند

یک مقام امنیتی پاکستان به نام شاهد خان گفت که این انفجار زمانی رُخ داد که مردم برای خرید سبزی و میوه به این مارکیت آمده بودند.

Thumbnail

مقام‌های امنیتی در پاکستان می‌گویند که در نتیجۀ یک انفجار در منطقۀ پاراچنار در کُرَم ایجنسی پاکستان ۱۸ تن کشته شدند و بیش از ۵۰ تن دیگر زخم برداشتند.

این انفجار صبح روز شنبه در یک بازار سبزی‌ها و میوه رُخ داد.

مقام‌های پاکستانی می گویند که مواد انفجاری در این بازار جاسازی شده بود.

یک مقام امنیتی پاکستان به نام شاهد خان گفت که این انفجار زمانی رُخ داد که مردم برای خرید سبزی و میوه به این مارکیت آمده بودند.

پس از رویداد نیروهای امنیتی منطقه را محاصره کردند و زخمیان را توسط چرخبال به بیمارستان انتقال دادند.

پاراچنار یکی از بخش‌های نا امن مناطق قبایلی پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان است.

تا اکنون هیچ گروهی مسؤولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

هم‌رسانی کنید