Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایالت تگزاس امریکا با سیلاب‎های بی‎پیشینه رو به رو است

ایالت تگزاس ایالات متحده با سرازیر شدن سیلاب‎های بی‎پیشینه روبه‌رو است. تاکنون دو تن درنتیجۀ این سیلاب‌ها، جان باخته‌اند.

مقام‎های امریکایی می‎گویند که به دنبال توفان نیرومند هاروی که بامداد شنبه (۴ سنبله) در شهر هوستون ایالت تگزاس بیش از ۲۰۰هزار تن نجات داده شده‎اند.

این مقام‎ها افزودند که وزش این توفان دریایی توآم با ریزش باران باعث سرازیرشدن سیلاب‎های نیرومند در این شهر شده است.

در هوستون وضعیت اضطراری اعلام شده است و تردد در شهر تقریبأ غیرممکن است، زیرا نظام حمل و نقل شهر فلج شده است.

بسیاری از باشنده‌‎گان مناطق جنوبی شرقی تگزاس بدون برق مانده‌اند.

به گفتۀ شهردار هوستون، بیش از دو هزار تماس تلیفونی برای درخواست کمک به مراکز امدادرسانی شهر، گرفته شده‎اند.

او از مردم می‎خواهد  تا به مراکز امدادرسانی زنگ بزنند مگر اینکه واقعأ جان کسی در معرض خطر باشد.

از سوی هم، مقام‌های محلی این شهر ناچار شدند تا ۴۵۰۰ زندانی را از بیم بالا آمدن آب، به محلی دیگر منتقل کنند.

تا کنون جان باختن کم ازکم  دوتن در اثر توفان تأیید شده است، اما برخی از رسانه‎ها این رقم را پنج تن گزارش داده‌اند.

هواشناسان بارنده‌گی گُسترده به میزان ۴۰ تا ۱۰۱ سانتی‌متر را در مناطق مختلف تگزاس، از جمله شهر بزرگ هوستون، پیش بینی کرده‌اند.

آخرین بار در امریکا در سال ۲۰۰۵ توفان‌ با قدرت مشابه، ثبت شده بود.

ایالت تگزاس امریکا با سیلاب‎های بی‎پیشینه رو به رو است

ایالت تگزاس امریکا با سیلاب‎های بی‌پیشینه رو به رو است و مقام‌های محلی برای ارزیابی نتایج این توفان گروه‌هایی را به مناطق آسیب دیده، اعزام کرده‎اند.

Thumbnail

ایالت تگزاس ایالات متحده با سرازیر شدن سیلاب‎های بی‎پیشینه روبه‌رو است. تاکنون دو تن درنتیجۀ این سیلاب‌ها، جان باخته‌اند.

مقام‎های امریکایی می‎گویند که به دنبال توفان نیرومند هاروی که بامداد شنبه (۴ سنبله) در شهر هوستون ایالت تگزاس بیش از ۲۰۰هزار تن نجات داده شده‎اند.

این مقام‎ها افزودند که وزش این توفان دریایی توآم با ریزش باران باعث سرازیرشدن سیلاب‎های نیرومند در این شهر شده است.

در هوستون وضعیت اضطراری اعلام شده است و تردد در شهر تقریبأ غیرممکن است، زیرا نظام حمل و نقل شهر فلج شده است.

بسیاری از باشنده‌‎گان مناطق جنوبی شرقی تگزاس بدون برق مانده‌اند.

به گفتۀ شهردار هوستون، بیش از دو هزار تماس تلیفونی برای درخواست کمک به مراکز امدادرسانی شهر، گرفته شده‎اند.

او از مردم می‎خواهد  تا به مراکز امدادرسانی زنگ بزنند مگر اینکه واقعأ جان کسی در معرض خطر باشد.

از سوی هم، مقام‌های محلی این شهر ناچار شدند تا ۴۵۰۰ زندانی را از بیم بالا آمدن آب، به محلی دیگر منتقل کنند.

تا کنون جان باختن کم ازکم  دوتن در اثر توفان تأیید شده است، اما برخی از رسانه‎ها این رقم را پنج تن گزارش داده‌اند.

هواشناسان بارنده‌گی گُسترده به میزان ۴۰ تا ۱۰۱ سانتی‌متر را در مناطق مختلف تگزاس، از جمله شهر بزرگ هوستون، پیش بینی کرده‌اند.

آخرین بار در امریکا در سال ۲۰۰۵ توفان‌ با قدرت مشابه، ثبت شده بود.

هم‌رسانی کنید