تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایران: بودجه سال آینده تحریم‌های امریکا را تلافی خواهد کرد

حسن روحانی، رییس جمهور ایران، روز یکشنبه (۱۷ قوس) گفت که این کشور در بودجه سال آینده به نفت این کشور تأکید بشتر نخواهد کرد و همچنان این بودجه تحریم‌های امریکا را تلافی خواهد کرد.

پس از آنکه ایالات متحده امریکا از توافق هسته‌یی ایران با کشورهای قدرتمند بیرون شد و تحریم‌های اقتصادی را در برابر این کشور بار دیگر وضع کرد، حالا  ایران با یک بحران اقتصادی رو به رو شده است.

آقای روحانی هنگام بازگشایی پارلمان ایران گفت: «این بودجه به جهانیان پیام می‌رساند که با وجود تحریم‌های امریکا ما می‌توانیم که کشور مان را  اداره کنیم.»

او افزود که این بودجه  فشارهای وارده بر ایران را تلافی خواهد کرد.

آژانس نیمه دولتی تسنیم گفته است که بر بنیاد این بودجه ایران بعضی از ملکیت‌های دولتی خود را به فروش می‌رساند وهمچنان مالیه را هم افزایش می‌دهند.

اما تا حال معلوم نیست که آیا این اقدامات ایران تحریم‌ها بر نفت این کشور را جبران خواهد کرد یا نه.

روحانی افزود که ایران از قرضه‌های پنج میلیارد دالری روسیه مستفید خواهد شد و در مودر این موضوع بحث نهایی شده است.

او افزدو که اسراییل همچنان نا امید خواهد شد، بخاطریکه هدف آنها این بود تا ایران با تحریم‌های امریکا ضعیف ساخته شود.

رییس جمهور ایران گفت که این بودجه در فراهم سازی  دارو و مواد غذایی برای شهروندان این کشور که با کمی مواد اولیه رو به رو است مؤثر خواهد بود.

سال مالی ایران د ۲۰ماه مارچ آغاز می‌شود و برای سال آینده بودجه ۴۰ میلیارد دالری در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش در حالی صورت می‌گیرد که ایران از ۴۰ در صد تورم پولی رنج می برد.

وضعیت بحرانی ایران از تظاهرکننده‌گان  این کشور به درستی درک می‌شود که توسط نیروهای دولتی سرکوب شدند. سازمان عفو بین الملل گفته است که در این اعتراض‌ها ۲۰۰ تن کشته شده است اما ایران  تا حال در این مورد به رسانه‌هاجزیات نه داده است.

ایران: بودجه سال آینده تحریم‌های امریکا را تلافی خواهد کرد

آقای روحانی می‌گوید که ایران از قرضه‌های پنج میلیارد دالری روسیه مستفید خواهد شد.

Thumbnail

حسن روحانی، رییس جمهور ایران، روز یکشنبه (۱۷ قوس) گفت که این کشور در بودجه سال آینده به نفت این کشور تأکید بشتر نخواهد کرد و همچنان این بودجه تحریم‌های امریکا را تلافی خواهد کرد.

پس از آنکه ایالات متحده امریکا از توافق هسته‌یی ایران با کشورهای قدرتمند بیرون شد و تحریم‌های اقتصادی را در برابر این کشور بار دیگر وضع کرد، حالا  ایران با یک بحران اقتصادی رو به رو شده است.

آقای روحانی هنگام بازگشایی پارلمان ایران گفت: «این بودجه به جهانیان پیام می‌رساند که با وجود تحریم‌های امریکا ما می‌توانیم که کشور مان را  اداره کنیم.»

او افزود که این بودجه  فشارهای وارده بر ایران را تلافی خواهد کرد.

آژانس نیمه دولتی تسنیم گفته است که بر بنیاد این بودجه ایران بعضی از ملکیت‌های دولتی خود را به فروش می‌رساند وهمچنان مالیه را هم افزایش می‌دهند.

اما تا حال معلوم نیست که آیا این اقدامات ایران تحریم‌ها بر نفت این کشور را جبران خواهد کرد یا نه.

روحانی افزود که ایران از قرضه‌های پنج میلیارد دالری روسیه مستفید خواهد شد و در مودر این موضوع بحث نهایی شده است.

او افزدو که اسراییل همچنان نا امید خواهد شد، بخاطریکه هدف آنها این بود تا ایران با تحریم‌های امریکا ضعیف ساخته شود.

رییس جمهور ایران گفت که این بودجه در فراهم سازی  دارو و مواد غذایی برای شهروندان این کشور که با کمی مواد اولیه رو به رو است مؤثر خواهد بود.

سال مالی ایران د ۲۰ماه مارچ آغاز می‌شود و برای سال آینده بودجه ۴۰ میلیارد دالری در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش در حالی صورت می‌گیرد که ایران از ۴۰ در صد تورم پولی رنج می برد.

وضعیت بحرانی ایران از تظاهرکننده‌گان  این کشور به درستی درک می‌شود که توسط نیروهای دولتی سرکوب شدند. سازمان عفو بین الملل گفته است که در این اعتراض‌ها ۲۰۰ تن کشته شده است اما ایران  تا حال در این مورد به رسانه‌هاجزیات نه داده است.

هم‌رسانی کنید