تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایران: می‌توانیم غنی‌سازی یورانیم را تا ۶۰ درصد افزایش دهیم

سازمان نیروی هسته‌یی ایران روز شنبه (۱۸ عقرب) می‌گوید که این کشور می‌تواند غنی سازی یورانیم را تا ۶۰ درصد افزایش دهد. 

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان نیروی هسته‌یی ایران می‌افزاید که تأسیسات هسته‌یی "فُردو" در روزهای آینده به حداکثر ظرفیت غنی‌سازی خود، خواهد رسید. 

این گفته‌ها در حالی ابراز می‎شوند که ایران به تازه‎گی گام چهارم را به سوی کاهش تعهداتش در توافقنامه هسته‌یی آغاز کرده‌است. 

این کار ایران، طرف‌های دیگر توافقنامه هسته‌یی که در سال ۲۰۱۵ میلادی صورت گرفته بود، را نگران ساخته‌است.

کمالوندی افزود که در توافقنامه‎یی هسته‎یی آمده‎است که تا ۱۵ سال در فُردو مواد هسته‌یی نباشد و غنی‌سازی صورت نگیرد که این کار از چند روز پیش شروع و با انتقال یک سیلندر از سایت احمدی روشن حدود دو تن گاز هگزافلوراید UF6 این کار انجام شد.

او اضافه کرد که این کشور همواره به تعهدات به توافق هسته‎یی خود پایبند بوده، اما با توجه به اینکه توازن اجرای تعهدات به هم خورده بود، ناچار به انجام این اقدامات شدند.

به گفتۀ کمالوندی، سیاست‌های امریکا و اسراییل در برابر ایران، بیشتر خود این کشورها را  زیامند کرده‌است.

ایران: می‌توانیم غنی‌سازی یورانیم را تا ۶۰ درصد افزایش دهیم

تأسیسات هسته‌یی "فُردو" در ایران فعالیت‌هایش را اخیرأ، از سر گرفته‌است.

Thumbnail

سازمان نیروی هسته‌یی ایران روز شنبه (۱۸ عقرب) می‌گوید که این کشور می‌تواند غنی سازی یورانیم را تا ۶۰ درصد افزایش دهد. 

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان نیروی هسته‌یی ایران می‌افزاید که تأسیسات هسته‌یی "فُردو" در روزهای آینده به حداکثر ظرفیت غنی‌سازی خود، خواهد رسید. 

این گفته‌ها در حالی ابراز می‎شوند که ایران به تازه‎گی گام چهارم را به سوی کاهش تعهداتش در توافقنامه هسته‌یی آغاز کرده‌است. 

این کار ایران، طرف‌های دیگر توافقنامه هسته‌یی که در سال ۲۰۱۵ میلادی صورت گرفته بود، را نگران ساخته‌است.

کمالوندی افزود که در توافقنامه‎یی هسته‎یی آمده‎است که تا ۱۵ سال در فُردو مواد هسته‌یی نباشد و غنی‌سازی صورت نگیرد که این کار از چند روز پیش شروع و با انتقال یک سیلندر از سایت احمدی روشن حدود دو تن گاز هگزافلوراید UF6 این کار انجام شد.

او اضافه کرد که این کشور همواره به تعهدات به توافق هسته‎یی خود پایبند بوده، اما با توجه به اینکه توازن اجرای تعهدات به هم خورده بود، ناچار به انجام این اقدامات شدند.

به گفتۀ کمالوندی، سیاست‌های امریکا و اسراییل در برابر ایران، بیشتر خود این کشورها را  زیامند کرده‌است.

هم‌رسانی کنید