تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

ایران گفتگو را با ایالات متحده امریکا رد می کند

وزیر خارجه ایران می گوید که این کشور به گفتگو با ایالات متحده امریکا علاقه یی ندارد؛ اما تلاش ها برای میانجیگری میان دو کشور، باید بر بازگشت امریکا به توافقنامه هسته یی ایران متمرکز باشند. 

از سویی هم وزیر خارجه فنلند بر حفظ این توافقنامه تاکید می ورزد.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که سفرهای اروپایی اش را آغاز کرده است، گفتگو را بر سر برنامه های هسته یی ایران با ایالات متحده امریکا رد می کند. 

او برای میانجیگری میان دو کشور نیز شرایطی دارد. 

آقای ظریف می‌گوید: «ما به توافق خوبی رسیدیم و ایالات متحده از این توافق خوب بیرون شد؛ پس میانجیگری باید در باره چگونه گی بازگشت آنان به میز مذاکراتی باشد که آن را ترک کردند، در باره این باشد که چگونه تعهدات شان را از سر بگیرند، در باره این باشد که چگونه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که از آن پشتیبانی کرده بودند باز گردند.»

وزیر خارجه فنلند می گوید که کشورهای اروپایی، به ویژه آلمان، فرانسه و بریتانیا می کوشند که با وجود تحریم های ایالات متحده، توافقنامه هسته یی ایران حفظ شود.
 
پیکا هاویستو، وزیر خارجه فنلند، می‌گوید: «ما همچنان می کوشیم که به راهکارهای مالی دیگر مانند راهکار اینستکس ببینیم. فنلند این راهکار را مثبت می داند. تا کنون تصمیم نگرفته ایم؛ اما امکان پیوستن را به راهکار اینستکس بررسی می کنیم.»

ایالات متحده امریکا می گوید که با آوردن حداکثر فشارهای اقتصادی و دیپلوماتیک، می خواهد که ایران را به پذیرش خواست های امریکا به شمول پایان یافتن برنامه های هسته یی، خروج از سوریه و پایان دادن به حمایت از هراس افگنی وادار بسازد؛ اما تهران تاکید می ورزد که در برابر فشارهای واشنگتن، مقاومت خواهد کرد.

جهان

ایران گفتگو را با ایالات متحده امریکا رد می کند

وزیر خارجه ایران گفتگو را بر سر برنامه های هسته یی ایران با ایالات متحده امریکا رد می کند. 

تصویر بندانگشتی

وزیر خارجه ایران می گوید که این کشور به گفتگو با ایالات متحده امریکا علاقه یی ندارد؛ اما تلاش ها برای میانجیگری میان دو کشور، باید بر بازگشت امریکا به توافقنامه هسته یی ایران متمرکز باشند. 

از سویی هم وزیر خارجه فنلند بر حفظ این توافقنامه تاکید می ورزد.

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که سفرهای اروپایی اش را آغاز کرده است، گفتگو را بر سر برنامه های هسته یی ایران با ایالات متحده امریکا رد می کند. 

او برای میانجیگری میان دو کشور نیز شرایطی دارد. 

آقای ظریف می‌گوید: «ما به توافق خوبی رسیدیم و ایالات متحده از این توافق خوب بیرون شد؛ پس میانجیگری باید در باره چگونه گی بازگشت آنان به میز مذاکراتی باشد که آن را ترک کردند، در باره این باشد که چگونه تعهدات شان را از سر بگیرند، در باره این باشد که چگونه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که از آن پشتیبانی کرده بودند باز گردند.»

وزیر خارجه فنلند می گوید که کشورهای اروپایی، به ویژه آلمان، فرانسه و بریتانیا می کوشند که با وجود تحریم های ایالات متحده، توافقنامه هسته یی ایران حفظ شود.
 
پیکا هاویستو، وزیر خارجه فنلند، می‌گوید: «ما همچنان می کوشیم که به راهکارهای مالی دیگر مانند راهکار اینستکس ببینیم. فنلند این راهکار را مثبت می داند. تا کنون تصمیم نگرفته ایم؛ اما امکان پیوستن را به راهکار اینستکس بررسی می کنیم.»

ایالات متحده امریکا می گوید که با آوردن حداکثر فشارهای اقتصادی و دیپلوماتیک، می خواهد که ایران را به پذیرش خواست های امریکا به شمول پایان یافتن برنامه های هسته یی، خروج از سوریه و پایان دادن به حمایت از هراس افگنی وادار بسازد؛ اما تهران تاکید می ورزد که در برابر فشارهای واشنگتن، مقاومت خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره