تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایران یک کشتی نفت‌کش دیگر بریتانیا را در تنگۀ هرمز توقیف کرد

مقام‌های ایرانی، می‌گویند که نیروهای این کشور یک کشتی نفت‌کش دیگر بریتانیا را در تنگۀ هرمز توقیف کرده‌اند.

به گفتۀ این مقام‌ها، این کشتی به علت عبور از مسیر مخالف، آلوده ساختن محیط زیست و توجه نکردن به هشدارهای نیروهای ایرانی، توقیف شده‌است.

این در حالی است که چندی پیش، بریتانیا یک نفت‌کش ایران را در آب‌های جل‌الطارق توقیف کرده بود – کاری‌که خشم تهران را برانگیخت.

مقام‌های ایرانی، هشدار داده بودند که این عمل‌کرد بریتانیا بی پاسخ نخواهد ماند.

در همین حال، بریتانیا نیز گفته‌است که توقیف کشتی‌اش از سوی ایران پذیرفتنی نیست. این کشور از ایران خواسته‌است که هرچه زودتر این کشتی را آزاد سازد.

هرچند تنش‌ها میان دوکشور بالا گرفته‌اند اما بریتانیا می‌گوید که خواهان رویارویی نظامی با ایران نیست.

پیش از این نیز ایران یک کشتی بریتانیا را توقیف کرده بود؛ اما اکنون گفته میشود که این کشتی رها شده است

ایران یک کشتی نفت‌کش دیگر بریتانیا را در تنگۀ هرمز توقیف کرد

این در حالی است که چندی پیش، بریتانیا یک نفت‌کش ایران را در آب‌های جل‌الطارق توقیف کرده بود – کاری‌که خشم تهران را برانگیخت.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های ایرانی، می‌گویند که نیروهای این کشور یک کشتی نفت‌کش دیگر بریتانیا را در تنگۀ هرمز توقیف کرده‌اند.

به گفتۀ این مقام‌ها، این کشتی به علت عبور از مسیر مخالف، آلوده ساختن محیط زیست و توجه نکردن به هشدارهای نیروهای ایرانی، توقیف شده‌است.

این در حالی است که چندی پیش، بریتانیا یک نفت‌کش ایران را در آب‌های جل‌الطارق توقیف کرده بود – کاری‌که خشم تهران را برانگیخت.

مقام‌های ایرانی، هشدار داده بودند که این عمل‌کرد بریتانیا بی پاسخ نخواهد ماند.

در همین حال، بریتانیا نیز گفته‌است که توقیف کشتی‌اش از سوی ایران پذیرفتنی نیست. این کشور از ایران خواسته‌است که هرچه زودتر این کشتی را آزاد سازد.

هرچند تنش‌ها میان دوکشور بالا گرفته‌اند اما بریتانیا می‌گوید که خواهان رویارویی نظامی با ایران نیست.

پیش از این نیز ایران یک کشتی بریتانیا را توقیف کرده بود؛ اما اکنون گفته میشود که این کشتی رها شده است

هم‌رسانی کنید