تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازداشت یکی از بزرگترین قاچاقبران انسان در جهان در برازیل

پولیس برازیل از بازداشت مردی خبر می‌دهد که گفته می‌شود یکی از بزرگترین قاچاقبران انسان در جهان است. 

به گفته پولیس برازیل، این مرد که "سیف الله المامون" نام دارد، شهروند بنگله دیش است. 

او به قاچاق انسان از افغانستان و کشورهای دیگر جنوب آسیا به برازیل و سپس به ایالات متحده امریکا متهم است. 

کسانی که از این راه قاچاقی به ایالات متحده می‌رفتند از راه‌های خطرناک از چندین کشور امریکای لاتین می‌گذشتند. 

این مرد بنگله دیشی با همکاری مقام‌های امریکایی، همراه با چندین تن از همدستانش بازداشت شده است. 

به گفتۀ پولیس برازیل، این گروه از هر یک از مهاجران بیش از دوازده هزار دالر می‌گرفت.

میلتون فرونازاری، افسر پولیس فدرال برازیل، در این باره گفت: «این سفرهای قاچاقی از هفت تا ده روز را در بر می‌گرفتند. برخی از این مهاجران از سوی قاچاقبران در جنگل رها شده بودند و شمار بزرگی از آنان در این راه جان باخته اند.»

قابل یادآوری است که شمار زیادی از افرادی که از افغانستان و کشورهای دیگر به‌گونۀ غیرقانونی مهاجرت کرده اند، در راه‌ به سوی کشورهای اروپایی، جان‌ شان را از دست داده اند. 

بازداشت یکی از بزرگترین قاچاقبران انسان در جهان در برازیل

پولیس برازیل می‌گوید که این مرد در بدل قاچاق هر یک از مهاجران ۱۲ هزار دالر امریکایی می گرفت. 

تصویر بندانگشتی

پولیس برازیل از بازداشت مردی خبر می‌دهد که گفته می‌شود یکی از بزرگترین قاچاقبران انسان در جهان است. 

به گفته پولیس برازیل، این مرد که "سیف الله المامون" نام دارد، شهروند بنگله دیش است. 

او به قاچاق انسان از افغانستان و کشورهای دیگر جنوب آسیا به برازیل و سپس به ایالات متحده امریکا متهم است. 

کسانی که از این راه قاچاقی به ایالات متحده می‌رفتند از راه‌های خطرناک از چندین کشور امریکای لاتین می‌گذشتند. 

این مرد بنگله دیشی با همکاری مقام‌های امریکایی، همراه با چندین تن از همدستانش بازداشت شده است. 

به گفتۀ پولیس برازیل، این گروه از هر یک از مهاجران بیش از دوازده هزار دالر می‌گرفت.

میلتون فرونازاری، افسر پولیس فدرال برازیل، در این باره گفت: «این سفرهای قاچاقی از هفت تا ده روز را در بر می‌گرفتند. برخی از این مهاجران از سوی قاچاقبران در جنگل رها شده بودند و شمار بزرگی از آنان در این راه جان باخته اند.»

قابل یادآوری است که شمار زیادی از افرادی که از افغانستان و کشورهای دیگر به‌گونۀ غیرقانونی مهاجرت کرده اند، در راه‌ به سوی کشورهای اروپایی، جان‌ شان را از دست داده اند. 

هم‌رسانی کنید