تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان مسکو در یک راهپیمایی خواهان پایان سرکوب‌های سیاسی شدند

هزاران تن از باشنده‎گان شهر مسکو روز سه‌شنبه (۴ سرطان) در یک راهپیمایی خواهان پایان یافتن سرکوب‌های سیاسی، در روسیه شدند. 

این معترضان، بازداشت مخالفان سیاسی حکومت روسیه را به‌‎اتهام به همراه داشتن مواد مخدر، نکوهش کردند.

این راهپیمایی پس از بازداشت ایوان گولونوف، یک خبرنگار روس در پیوند به داشتن مواد مخدر، به راه افتاده‌است. 
 
گولونوف چند روز پس از بازداشت، به‌علت نبود شواهد رها شد؛ اما جنبشی که مخالف بازداشت‌ها به‌اتهام داشتن مواد مخدر است، می‌گوید که کسان دیگری هم در این دام افتاده‌اند. 

روسلان تیتوف، بنیادگذار جنبش توقف ۲۲۸ دراین باره گفت: «قضیۀ ایوان گولونوف تنها رویداد نیست. مردمان بسیاری هر روز با من تماس می‌گیرند و از رویدادهای مشابه می‌گویند. هر سال صد هزار تن به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر، زندانی می‌شوند.»

به‌گفتۀ این فعالان روس، بسیاری از مخالفان حکومت روسیه و نیز کسان دیگری، به اتهام‌های دروغین قاچاق مواد مخدر بازداشت می‌شوند که در روسیه مجازات سنگینی دارد. 

الکسندرا موروزووا، فعال مدنی گفت: «ما مخالف این سیاست تنبیهی استیم که معمولاً با مبارزه با مواد مخدر کاری ندارد؛ بل مبارزه با مخالفان سیاسی است. آنان مردم را به این بهانه بازداشت می‌کنند؛ زیرا جا گذاری مواد مخدر آسان است و دوره حبس طولانی را در پی دارد.»

راهپیمایان همچنان خواهان رهایی عبدالمومن گادژیف، دبیر بخش مذهبی هفته نامۀ مستقل «چرنوویک» در جمهوری داغستان استند.
 
او روز جمعه بازداشت شد؛ اما دفتر این هفته نامه اتهام‌های هراس‌افگنی را بر این دبیرش رد می‌کند و بازداشت او را بخشی از سرکوب رسانه‌های آزاد در روسیه می‌داند.

باشنده‌گان مسکو در یک راهپیمایی خواهان پایان سرکوب‌های سیاسی شدند

اعتراض کننده‌گان، پولیس روسیه را به سو استفاده از صلاحیت‌هایش متهم می‌سازند.

تصویر بندانگشتی

هزاران تن از باشنده‎گان شهر مسکو روز سه‌شنبه (۴ سرطان) در یک راهپیمایی خواهان پایان یافتن سرکوب‌های سیاسی، در روسیه شدند. 

این معترضان، بازداشت مخالفان سیاسی حکومت روسیه را به‌‎اتهام به همراه داشتن مواد مخدر، نکوهش کردند.

این راهپیمایی پس از بازداشت ایوان گولونوف، یک خبرنگار روس در پیوند به داشتن مواد مخدر، به راه افتاده‌است. 
 
گولونوف چند روز پس از بازداشت، به‌علت نبود شواهد رها شد؛ اما جنبشی که مخالف بازداشت‌ها به‌اتهام داشتن مواد مخدر است، می‌گوید که کسان دیگری هم در این دام افتاده‌اند. 

روسلان تیتوف، بنیادگذار جنبش توقف ۲۲۸ دراین باره گفت: «قضیۀ ایوان گولونوف تنها رویداد نیست. مردمان بسیاری هر روز با من تماس می‌گیرند و از رویدادهای مشابه می‌گویند. هر سال صد هزار تن به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر، زندانی می‌شوند.»

به‌گفتۀ این فعالان روس، بسیاری از مخالفان حکومت روسیه و نیز کسان دیگری، به اتهام‌های دروغین قاچاق مواد مخدر بازداشت می‌شوند که در روسیه مجازات سنگینی دارد. 

الکسندرا موروزووا، فعال مدنی گفت: «ما مخالف این سیاست تنبیهی استیم که معمولاً با مبارزه با مواد مخدر کاری ندارد؛ بل مبارزه با مخالفان سیاسی است. آنان مردم را به این بهانه بازداشت می‌کنند؛ زیرا جا گذاری مواد مخدر آسان است و دوره حبس طولانی را در پی دارد.»

راهپیمایان همچنان خواهان رهایی عبدالمومن گادژیف، دبیر بخش مذهبی هفته نامۀ مستقل «چرنوویک» در جمهوری داغستان استند.
 
او روز جمعه بازداشت شد؛ اما دفتر این هفته نامه اتهام‌های هراس‌افگنی را بر این دبیرش رد می‌کند و بازداشت او را بخشی از سرکوب رسانه‌های آزاد در روسیه می‌داند.

هم‌رسانی کنید