تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

برکناری ده‌ها کارمند خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان

ادارۀ هوانوردی ملکی پاکستان، ده‌ها تن از کارمندان خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان یا «پی‌آی‌ای» به شمول هفت خلبان آن را، برکنار ساخته‌است.

به گفتۀ مقام‌های پاکستانی از این کارمندان و خلبانان، امتحان گرفته شده‌است؛ اما هفت تن از خلبانان، حتا موارد بسیار جزئی پرواز را نمی‌دانستند.

ادارۀ هوانوردی ملکی پاکستان می‌گوید که این خلبانان از چندین سال به این سو در این شرکت مشغول کار بودند؛ اما اکنون برکنار شده‌اند و سندهای آنان گرفته شده‌است.

پیش از این نیز، برخی از کارمندان این شرکت به قاچاق مواد مخدر به کشورهای اروپایی، متهم شده بودند.

جهان

برکناری ده‌ها کارمند خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان

ادارۀ هوانوردی ملکی پاکستان می‌گوید که این خلبانان از چندین سال به این سو در شرکت «پی‌آی‌ای» مشغول کار بودند.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ هوانوردی ملکی پاکستان، ده‌ها تن از کارمندان خطوط هوایی بین‌المللی پاکستان یا «پی‌آی‌ای» به شمول هفت خلبان آن را، برکنار ساخته‌است.

به گفتۀ مقام‌های پاکستانی از این کارمندان و خلبانان، امتحان گرفته شده‌است؛ اما هفت تن از خلبانان، حتا موارد بسیار جزئی پرواز را نمی‌دانستند.

ادارۀ هوانوردی ملکی پاکستان می‌گوید که این خلبانان از چندین سال به این سو در این شرکت مشغول کار بودند؛ اما اکنون برکنار شده‌اند و سندهای آنان گرفته شده‌است.

پیش از این نیز، برخی از کارمندان این شرکت به قاچاق مواد مخدر به کشورهای اروپایی، متهم شده بودند.

هم‌رسانی کنید