Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیش از ۲۷۰ هزار تن از مسلمانان روهینگیایی آواره شده‌اند

اداره مهاجرت سازمان ملل متحد می‌گوید که شمار پناه‌جویان مسلمان روهینگیایی در بنگلادیش به بیش از ۲۷۰ هزار تن رسیده است. 

اداره مهاجرت سازمان ملل متحد می‌گوید که مدد‌ رسانان، در بخش‌های مرزی میانمار و بنگلادیش، گروه‌های بزرگی از این آوارگان را یافته‌اند. 

بربنیاد گزارش‌ها، خانه‌های  این مسلمانان بار دیگر به آتش کشیده شده‌اند. 

این در حالی است که روند بیرون شدن مسلمانان روهینگیایی از خانه‌های شان هنوز هم ادامه دارد. 

از سویی هم، رییس جمهور ترکیه می‌گوید که در کنار فرستادن کمک‌های غذایی و دارویی به آوارگان روهینگیایی، انقره تصمیم دارد برای این آوارگان اردوگاه نیز بسازد. 

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، گفت: «متاسفانه اردوگاه‌های روهینگیاها قابل زنده‌گی نیست. اگر مقام‌های بنگلادیشی مکانی را مشخص بسازند، ما تصمیم داریم که اردوگاه‌های امن‌تر و بهتری برای آنان بسازیم.»

در همین حال، شماری از کشورهای جهان، گواه اعتراض‌ها در برابر خشونت‌ها علیه مسلمانان میانماری بودند. 

در تهران، پایتخت ایران نیز صدها تن در برابر این کار اعتراض کردند. 

علی رضا، معترض، گفت: «ما این‌جا حضور پیدا کردیم تا حداقل قدم را برای دفاع از مردم مسلمان میانمار برداریم و همچنان در واقع پیامی باشد برای مسئولین کشور خود مان و مسئولین سازمان‌های بین المللی.»

ملیکا، معترض، گفت: «اگر من نتوانستم همراه با آن‌ها مبارزه بکنم، اگر من در کمال آرامش بودم، اما از پایم، از فریادم و از دستم استفاده کردم تا بیایم از اسلام و مسلمانان حمایت بکنم.»

این در حالی است که حکومت مالیزیا نیز گفته است که مانع ورود پناه‌جویان روهینگیایی به این کشور نخواهد شد.

بیش از ۲۷۰ هزار تن از مسلمانان روهینگیایی آواره شده‌اند

اداره مهاجرت سازمان ملل متحد می‌گوید که شمار آوارگان مسلمانان روهینگیایی در بنگلادیش به بیش از دو صد و هفتاد هزار تن رسیده است و این رقم در حال افزایش می‌باشد. 

تصویر بندانگشتی

اداره مهاجرت سازمان ملل متحد می‌گوید که شمار پناه‌جویان مسلمان روهینگیایی در بنگلادیش به بیش از ۲۷۰ هزار تن رسیده است. 

اداره مهاجرت سازمان ملل متحد می‌گوید که مدد‌ رسانان، در بخش‌های مرزی میانمار و بنگلادیش، گروه‌های بزرگی از این آوارگان را یافته‌اند. 

بربنیاد گزارش‌ها، خانه‌های  این مسلمانان بار دیگر به آتش کشیده شده‌اند. 

این در حالی است که روند بیرون شدن مسلمانان روهینگیایی از خانه‌های شان هنوز هم ادامه دارد. 

از سویی هم، رییس جمهور ترکیه می‌گوید که در کنار فرستادن کمک‌های غذایی و دارویی به آوارگان روهینگیایی، انقره تصمیم دارد برای این آوارگان اردوگاه نیز بسازد. 

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، گفت: «متاسفانه اردوگاه‌های روهینگیاها قابل زنده‌گی نیست. اگر مقام‌های بنگلادیشی مکانی را مشخص بسازند، ما تصمیم داریم که اردوگاه‌های امن‌تر و بهتری برای آنان بسازیم.»

در همین حال، شماری از کشورهای جهان، گواه اعتراض‌ها در برابر خشونت‌ها علیه مسلمانان میانماری بودند. 

در تهران، پایتخت ایران نیز صدها تن در برابر این کار اعتراض کردند. 

علی رضا، معترض، گفت: «ما این‌جا حضور پیدا کردیم تا حداقل قدم را برای دفاع از مردم مسلمان میانمار برداریم و همچنان در واقع پیامی باشد برای مسئولین کشور خود مان و مسئولین سازمان‌های بین المللی.»

ملیکا، معترض، گفت: «اگر من نتوانستم همراه با آن‌ها مبارزه بکنم، اگر من در کمال آرامش بودم، اما از پایم، از فریادم و از دستم استفاده کردم تا بیایم از اسلام و مسلمانان حمایت بکنم.»

این در حالی است که حکومت مالیزیا نیز گفته است که مانع ورود پناه‌جویان روهینگیایی به این کشور نخواهد شد.

هم‌رسانی کنید