تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید رییس جمهور ترکیه بر حل مسئله کشمیر از راه گفتگو

رییس جمهور ترکیه در سفر به اسلام آباد، با مردم کشمیر ابراز همدردی کرد و هند و پاکستان را فرا خواند که اختلاف‌های شان را در باره کشمیر از راه گفتگو از میان بردارند.

مقام‌های دو کشور چندین توافقنامه همکاری را در بخش های گونه گون نیز امضا کردند.

رییس جمهور ترکیه در پایان سفر دو روزه اش به اسلام آباد، از انتقال اداره مکتب های پاک-ترک به بنیاد معارف ترکیه استقبال کرد.

این مکتب‌ها از سوی جنبش خدمت وابسته به فتح الله گولن، روحانی تبعیدی ترک در امریکا، اداره می شدند؛ اما او به راه اندازی کودتای ناکام سال ۲۰۱۶ در ترکیه متهم شده است.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، گفت: «انتقال اداره مکتب های وابسته به جنبش فتح الله گولن به بنیاد معارف ترکیه، نشانه همبستگی ترکیه و پاکستان است.»

رییس جمهور ترکیه حل مسئله کشمیر را نیز از راه گفتگو ممکن می‌داند.

آقای اردوغان گفت: «ترکیه می خواهد که پاکستان و هند، مسئله کشمیر را از راه گفتگو و دنبال کردن توافقنامه های سازمان ملل متحد حل کنند و به انتظارهای برادران مان در کشمیر نیز توجه داشته باشند.»

در ششمین دور نشست شورای همکاری های راهبردی پاکستان و ترکیه، وزیران دو کشور در حضور رهبران شان، سیزده توافقنامه همکاری را نیز امضا کردند.

این توافقنامه ها در بخش های گردشگری، فرهنگ، مصوونیت غذایی، خدمات پستی، راه آهن، تجارت و آموزش های نظامی امضا شدند.

تأکید رییس جمهور ترکیه بر حل مسئله کشمیر از راه گفتگو

مقام‌های ترکیه و پاکستان چندین توافقنامه همکاری را در بخش های گونه گون نیز امضا کردند.

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور ترکیه در سفر به اسلام آباد، با مردم کشمیر ابراز همدردی کرد و هند و پاکستان را فرا خواند که اختلاف‌های شان را در باره کشمیر از راه گفتگو از میان بردارند.

مقام‌های دو کشور چندین توافقنامه همکاری را در بخش های گونه گون نیز امضا کردند.

رییس جمهور ترکیه در پایان سفر دو روزه اش به اسلام آباد، از انتقال اداره مکتب های پاک-ترک به بنیاد معارف ترکیه استقبال کرد.

این مکتب‌ها از سوی جنبش خدمت وابسته به فتح الله گولن، روحانی تبعیدی ترک در امریکا، اداره می شدند؛ اما او به راه اندازی کودتای ناکام سال ۲۰۱۶ در ترکیه متهم شده است.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، گفت: «انتقال اداره مکتب های وابسته به جنبش فتح الله گولن به بنیاد معارف ترکیه، نشانه همبستگی ترکیه و پاکستان است.»

رییس جمهور ترکیه حل مسئله کشمیر را نیز از راه گفتگو ممکن می‌داند.

آقای اردوغان گفت: «ترکیه می خواهد که پاکستان و هند، مسئله کشمیر را از راه گفتگو و دنبال کردن توافقنامه های سازمان ملل متحد حل کنند و به انتظارهای برادران مان در کشمیر نیز توجه داشته باشند.»

در ششمین دور نشست شورای همکاری های راهبردی پاکستان و ترکیه، وزیران دو کشور در حضور رهبران شان، سیزده توافقنامه همکاری را نیز امضا کردند.

این توافقنامه ها در بخش های گردشگری، فرهنگ، مصوونیت غذایی، خدمات پستی، راه آهن، تجارت و آموزش های نظامی امضا شدند.

هم‌رسانی کنید