تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تحریم شدن مقام‌های ارشد ایران از سوی امریکا

وزارت خزانه داری امریکا، وزیر داخله ایران، رییس و چند فرمانده پولیس و یک فرمانده سپاه پاسداران این کشور را تحریم کرده است. 

این وزارت خانه امریکا در اعلامیه یی، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر داخله و حسین اشتری، رییس پولیس ایران و شش مقام دیگر پولیس و سپاه پاسداران ایران را به نقض حقوق بشری مردم ایران متهم می‌ سازد.

در این اعلامیه، نیروهای پولیس ایران به سرکوب پناه جویان افغان و فرستادن آنان به مرکزهای اخراج مهاجران متهم شده اند. به گفته وزارت خزانه داری امریکا،گزارش ها می رسانند که سپاه پاسداران ایران از همین اردوگاه ها، شماری از افغان ها را برای جنگ به سوریه فرستاده است.

امریکا پولیس ایران را در شکنجه و غرق کردن برخی‌از پناه جویان افغان در دریای هریرود نیز دخیل می داند.

تحریم شدن مقام‌های ارشد ایران از سوی امریکا

امریکا پولیس ایران را در شکنجه و غرق کردن برخی‌از پناه جویان افغان در دریای هریرود نیز دخیل می داند.

تصویر بندانگشتی

وزارت خزانه داری امریکا، وزیر داخله ایران، رییس و چند فرمانده پولیس و یک فرمانده سپاه پاسداران این کشور را تحریم کرده است. 

این وزارت خانه امریکا در اعلامیه یی، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر داخله و حسین اشتری، رییس پولیس ایران و شش مقام دیگر پولیس و سپاه پاسداران ایران را به نقض حقوق بشری مردم ایران متهم می‌ سازد.

در این اعلامیه، نیروهای پولیس ایران به سرکوب پناه جویان افغان و فرستادن آنان به مرکزهای اخراج مهاجران متهم شده اند. به گفته وزارت خزانه داری امریکا،گزارش ها می رسانند که سپاه پاسداران ایران از همین اردوگاه ها، شماری از افغان ها را برای جنگ به سوریه فرستاده است.

امریکا پولیس ایران را در شکنجه و غرق کردن برخی‌از پناه جویان افغان در دریای هریرود نیز دخیل می داند.

هم‌رسانی کنید