Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ترمپ: اوضاع میان هند و پاکستان بسیار خطرناک است

در ادامۀ تنش‌ها میان هند و پاکستان، دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید که هند به دنبال دادن یک پاسخ نیرومند به پاکستان است.

ترمپ با اشاره به کشته‌شدن بیش از چهل سرباز هندی در حملۀ نزدیک به دوهفته پیش در کشمیر می‌گوید که اوضاع میان هند و پاکستان بسیار خطرناک است.

رییس‌جمهور ایالات متحده، می‌افزاید که پس از این حمله، روابط هند و پاکستان را دنبال می‌کند: «میان هند و پاکستان یک اوضاع بد و خطرناک جریان دارد. دوست داریم که این وضع پایان یابد. مردمان بسیاری کشته شدند. می‌خواهیم که این وضع پایان یابد. ما در این موضوع دخیل استیم. هند به دنبال یک پاسخ نیرومند است.»

در این میان، ارتش پاکستان هشدار می‌دهد که اگر نیروهای هندی بر این کشور حمله کنند خودشان غافلگیر خواهند شد.

آصف غفور، سخن‌گوی ارتش پاکستان گفت: «ما نمی‌خواهیم که بجنگیم؛ اما مطمئن باشید که اگر شما بر ما حمله کنید، ما را غافل‌گیر نخواهید ساخت. نیروهای مسلح پاکستان غافل‌گیر نخواهند شد؛ اما مطمئن باشید که ما شما را غافل‌گیر خواهیم ساخت.»

در حملۀ انتحاری نزدیک به دو هفته پیش در کشمیر ۴۴سرباز هندی کشته شدند. پس از حلمه، نارندرا مودی، نخست وزیر هند گفت که دست نیروهای امنیتی این کشور را برای انتقام گیری باز گذاشته است. گروه جیش محمد، مسؤولیت این حمله را پذیرفته است.

پاکستان، روزگذشته اعلام کرد که دفترهای این گروه را در پنجاب در نزدیک مرز با هند در اداره خودش در آورده است؛ اما اسلام‌آباد هنوز هم دست داشتن پاکستان را در این حمله رد می کند.

ترمپ: اوضاع میان هند و پاکستان بسیار خطرناک است

ارتش پاکستان هشدار می‌دهد که اگر نیروهای هندی بر این کشور حمله کنند خودشان غافلگیر خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

در ادامۀ تنش‌ها میان هند و پاکستان، دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید که هند به دنبال دادن یک پاسخ نیرومند به پاکستان است.

ترمپ با اشاره به کشته‌شدن بیش از چهل سرباز هندی در حملۀ نزدیک به دوهفته پیش در کشمیر می‌گوید که اوضاع میان هند و پاکستان بسیار خطرناک است.

رییس‌جمهور ایالات متحده، می‌افزاید که پس از این حمله، روابط هند و پاکستان را دنبال می‌کند: «میان هند و پاکستان یک اوضاع بد و خطرناک جریان دارد. دوست داریم که این وضع پایان یابد. مردمان بسیاری کشته شدند. می‌خواهیم که این وضع پایان یابد. ما در این موضوع دخیل استیم. هند به دنبال یک پاسخ نیرومند است.»

در این میان، ارتش پاکستان هشدار می‌دهد که اگر نیروهای هندی بر این کشور حمله کنند خودشان غافلگیر خواهند شد.

آصف غفور، سخن‌گوی ارتش پاکستان گفت: «ما نمی‌خواهیم که بجنگیم؛ اما مطمئن باشید که اگر شما بر ما حمله کنید، ما را غافل‌گیر نخواهید ساخت. نیروهای مسلح پاکستان غافل‌گیر نخواهند شد؛ اما مطمئن باشید که ما شما را غافل‌گیر خواهیم ساخت.»

در حملۀ انتحاری نزدیک به دو هفته پیش در کشمیر ۴۴سرباز هندی کشته شدند. پس از حلمه، نارندرا مودی، نخست وزیر هند گفت که دست نیروهای امنیتی این کشور را برای انتقام گیری باز گذاشته است. گروه جیش محمد، مسؤولیت این حمله را پذیرفته است.

پاکستان، روزگذشته اعلام کرد که دفترهای این گروه را در پنجاب در نزدیک مرز با هند در اداره خودش در آورده است؛ اما اسلام‌آباد هنوز هم دست داشتن پاکستان را در این حمله رد می کند.

هم‌رسانی کنید