Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ترمپ: ایران متوجۀ رفتارش در برابر امریکا باشد

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا بار دیگر به ایران هشدار داده‌است که متوجۀ رفتارش در برابر امریکا باشد.

ترمپ، در تویترش نگاشته‌است که ایران نباید به هشدار دادن متوصل شود و نیز غنی‌سازی یورانیومش را افزایش دهد.

این گفته‌های ترمپ یک روز پس از آن ابراز می‌شوند که حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران از افزایش غنی‌سازی یورانیم کشورش خبر داد.

حسن روحانی روز گذشته اعلام کرد که کشورش تا روز شانزدهم ماه سرطان، غنی‌سازی یورانیمش را به بیش از سه اعشاریه شصت و هفت درصد افزایش خواهد داد.

بربنیاد توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران با غرب، ایران حق ندارد که غنی‌سازی یورانیمش را به بیش از سه‌صد کیلو افزایش دهد، اما حس روحانی سه روز پیش اعلام کرد که غنی‌سازی یورانیم ایران به بیش از سه‌صد کیلو رسیده‌است و به زودی از این هم افزایش خواهد یافت.

حس روحانی، گفت که ایالات متحده به توافق‌نامۀ هسته‌یی با ایران متعهد نبوده‌است و به همین دلیل ایران نیز تعهداتش نسبت به این توافق‌نامه را کاهش خواهد داد.

رییس‌جمهور می‌گوید که ایران تا هنگامی به توافق‌نامۀ هسته‌یی با غرب پابند خواهد بود که اروپا تعهداتش را در برابر این کشور عملی بسازد.

از سویی دیگر، شهروندان ایران دربارۀ تنش‌ها میان واشنگتن و تهران دیدگاه‌های گوناگون دارند و برخی‌های شان، اقتصاد مردم ایران را مهم‌تر از برنامه‌های هسته‌یی این کشور می‌دانند.

ایالات متحدۀ امریکا که سال گذشته از توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران بیرون شد، تحریم‌هایش را بر این کشور به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش داده‌است.

ایران از مقاومت در برابر این تحریم‌ها سخن می‌گوید و چند هفته پیش گفت که دیگر به تمامی تعهداتش در توافق‌نامۀ هسته‌یی پابند نخواهد ماند.

ترمپ: ایران متوجۀ رفتارش در برابر امریکا باشد

این گفته‌های ترمپ یک روز پس از آن ابراز می‌شوند که حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران از افزایش غنی‌سازی یورانیم کشورش خبر داد.

Thumbnail

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا بار دیگر به ایران هشدار داده‌است که متوجۀ رفتارش در برابر امریکا باشد.

ترمپ، در تویترش نگاشته‌است که ایران نباید به هشدار دادن متوصل شود و نیز غنی‌سازی یورانیومش را افزایش دهد.

این گفته‌های ترمپ یک روز پس از آن ابراز می‌شوند که حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران از افزایش غنی‌سازی یورانیم کشورش خبر داد.

حسن روحانی روز گذشته اعلام کرد که کشورش تا روز شانزدهم ماه سرطان، غنی‌سازی یورانیمش را به بیش از سه اعشاریه شصت و هفت درصد افزایش خواهد داد.

بربنیاد توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران با غرب، ایران حق ندارد که غنی‌سازی یورانیمش را به بیش از سه‌صد کیلو افزایش دهد، اما حس روحانی سه روز پیش اعلام کرد که غنی‌سازی یورانیم ایران به بیش از سه‌صد کیلو رسیده‌است و به زودی از این هم افزایش خواهد یافت.

حس روحانی، گفت که ایالات متحده به توافق‌نامۀ هسته‌یی با ایران متعهد نبوده‌است و به همین دلیل ایران نیز تعهداتش نسبت به این توافق‌نامه را کاهش خواهد داد.

رییس‌جمهور می‌گوید که ایران تا هنگامی به توافق‌نامۀ هسته‌یی با غرب پابند خواهد بود که اروپا تعهداتش را در برابر این کشور عملی بسازد.

از سویی دیگر، شهروندان ایران دربارۀ تنش‌ها میان واشنگتن و تهران دیدگاه‌های گوناگون دارند و برخی‌های شان، اقتصاد مردم ایران را مهم‌تر از برنامه‌های هسته‌یی این کشور می‌دانند.

ایالات متحدۀ امریکا که سال گذشته از توافق‌نامۀ هسته‌یی ایران بیرون شد، تحریم‌هایش را بر این کشور به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش داده‌است.

ایران از مقاومت در برابر این تحریم‌ها سخن می‌گوید و چند هفته پیش گفت که دیگر به تمامی تعهداتش در توافق‌نامۀ هسته‌یی پابند نخواهد ماند.

هم‌رسانی کنید