Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ترمپ: هند و پاکستان می‌توانند اختلاف‌ها در بارۀ کشمیر را حل کنند

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا روز دوشنبه (۴ سنبله) گفت که هند و پاکستان می‌توانند اختلاف‌ها دربارۀ کشمیر را به تنهایی اداره کنند اما افزود که اگر به او نیاز باشد، او آماده است تا همکاری کند.

پیش از این ترمپ گفته بود که او آمادۀ میانجی‌گری میان هند و پاکستان دربارۀ اختلاف‌ها در کشمیر، آماده‌است.

هند و پاکستان از سال ۱۹۴۷ میلادی بر سر کشمیر اختلاف‌های داشته‌اند و این دو کشور هسته‌یی دوبار نیز، درگیر شده‌اند.

ترمپ پس از دیدارش با مودی در این باره گفت: «ما شب گذشته دربارۀ کشمیر گفتگو کردیم. نخست وزیر (نرندرا مودی) واقعأ فکر می‌کند که اوضاع را زیر ادارۀ خود دارد.»

از سوی دیگر، عمران خان، نخست وزیر پاکستان می‌گوید که جهان را از آن چه که در کشمیر می‌گذرد، آگاه خواهد ساخت.

او در این باره گفت: «من کفیل کشمیر در جهان خواهم بود و تمام جهان را از اوضاع کشمیر باخبر خواهم ساخت. من با تمام رسانه‌ها گفتگو خواهم کرد و آنان را از آنچه در کشمیر می‌گذرد، آگاه می‌سازم.»

از سوی هم، او سازمان ملل متحد را به بی‌پروایی در مسألۀ کشمیر متهم می‌سازد.

او می‌افزاید: «آنچه امروز در کشمیر می‌گذرد، مسؤولیت بزرگ سازمان ملل متحد که در این باره کمک کند، اما متأسفانه سازمان ملل متحد در کنار کشورهای نیرومند است.»

روابط هند و پاکستان، پس از گرفتن خودمختاری کشمیر از سوی هند، بیشتر از پیش تیره شده‌است. 

خان اضافه کرد که هند بارها تلاش کرده‌است تا نام پاکستان را در فهرست سیاه بگنجاند، و از همین‌رو اسلام‌آباد  گفتگوهایش را با دهلی متوقف ساخت.

ترمپ: هند و پاکستان می‌توانند اختلاف‌ها در بارۀ کشمیر را حل کنند

ترمپ با نرندرا مودی، نخست وزیر هند در حاشیۀ نشست "جی هفت" که در فرانسه برگزار شده بود دیدار کرد و دربارۀ کشمیر، بحث و گفتگو کردند.

Thumbnail

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا روز دوشنبه (۴ سنبله) گفت که هند و پاکستان می‌توانند اختلاف‌ها دربارۀ کشمیر را به تنهایی اداره کنند اما افزود که اگر به او نیاز باشد، او آماده است تا همکاری کند.

پیش از این ترمپ گفته بود که او آمادۀ میانجی‌گری میان هند و پاکستان دربارۀ اختلاف‌ها در کشمیر، آماده‌است.

هند و پاکستان از سال ۱۹۴۷ میلادی بر سر کشمیر اختلاف‌های داشته‌اند و این دو کشور هسته‌یی دوبار نیز، درگیر شده‌اند.

ترمپ پس از دیدارش با مودی در این باره گفت: «ما شب گذشته دربارۀ کشمیر گفتگو کردیم. نخست وزیر (نرندرا مودی) واقعأ فکر می‌کند که اوضاع را زیر ادارۀ خود دارد.»

از سوی دیگر، عمران خان، نخست وزیر پاکستان می‌گوید که جهان را از آن چه که در کشمیر می‌گذرد، آگاه خواهد ساخت.

او در این باره گفت: «من کفیل کشمیر در جهان خواهم بود و تمام جهان را از اوضاع کشمیر باخبر خواهم ساخت. من با تمام رسانه‌ها گفتگو خواهم کرد و آنان را از آنچه در کشمیر می‌گذرد، آگاه می‌سازم.»

از سوی هم، او سازمان ملل متحد را به بی‌پروایی در مسألۀ کشمیر متهم می‌سازد.

او می‌افزاید: «آنچه امروز در کشمیر می‌گذرد، مسؤولیت بزرگ سازمان ملل متحد که در این باره کمک کند، اما متأسفانه سازمان ملل متحد در کنار کشورهای نیرومند است.»

روابط هند و پاکستان، پس از گرفتن خودمختاری کشمیر از سوی هند، بیشتر از پیش تیره شده‌است. 

خان اضافه کرد که هند بارها تلاش کرده‌است تا نام پاکستان را در فهرست سیاه بگنجاند، و از همین‌رو اسلام‌آباد  گفتگوهایش را با دهلی متوقف ساخت.

هم‌رسانی کنید