Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ترکیه یک واحد نظامی را برای کمک به حکومت لیبیا فرستاد

ترکیه یک واحد نظامی‌اش را برای کمک به حکومت به رسمیت شناخته لیبیا، به پایتخت این کشور فرستاده‌است.

پیش از این، رجب طیب اردوغان، رییس‌ جمهور ترکیه نیز تأیید کرده بود که نخستین واحدهای نظامی این کشور به لیبیا ارسال شده اند.

ترکیه تاکنون دربارۀ شمار این نیروها، جزیئات بیشتری ارائه نکرده است، اما گفته شده است که این نیروها برای مشوره‌دهی به نیروهای لیبیا، به این کشور فرستاده شده اند.

در حالی که تنش‌ها دربارۀ فرستاده شدن نیروهای ترکی به لیبیا افزایش یافته اند، گروه ارتش ملی لیبیا از گرفتن شهر راهبردی "سِرت" از نیروهای وابسته به حکومت این کشور خبر می‌دهد.

آگاهان، افتادن ادارۀ این شهر را به دست گروه ارتش ملی لیبیا، یک پیروزی بزرگ برای این گروه می‌دانند که از ماه‌ها به این سو برای گرفتن پایتخت لیبیا می‌جنگند.

این شهر برای حمله به طرابلس، پایتخت لیبیا که در ادارۀ حکومت لیبیا است، مهم گفته می‌شود.

احمد المسماری، سخنگوی گروه ارتش ملی لیبیا دراین باره گفت: "فرماندهی ارتش ملی لیبیا، رسماً آزادی و پاک سازی شهر سِرت را از هراس‌افگنان و مجرمان اعلام می‌کنم. ما همواره به شهر سِرت که برای ما عزیز است فکر می‌کردیم. همواره برای گرفتن آن طرح‌ریزی می‌کردیم؛ اما این طرح‌های نظامی را به تعویق می‌انداختیم تا سرت گواه درگیری‌ها نباشد."

اما سازمان ملل متحد خواهان پایان یافتن مداخله‌های نظامی خارجی در لیبیا است.

غسان سلامه، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای لیبیا گفت: "در لیبیا به اندازه کافی جنگ افزار وجود دارد و این کشور به جنگ افزارهای بیشتر نیاز ندارد. جنگجویان بسیاری در این کشور وجود دارند؛ پس به فرستادن جنگجویان بیشتر به این کشور پایان دهید. امکان دارد که صدها و هزاران جنگجو به این کشور بیاید. تمامی مداخله‌های خارجی را پایان بدهید."

شهر سِرت که زادگاه معمر القذافی، رهبر پیشین لیبیا است، برای تمامی گروه‌های این کشور مهم گفته می‌شود.

اکنون که نیروهای گروه ارتش ملی لیبیا این شهر را گرفته اند می‌گویند که حمله‌های شان را برای گرفتن شهر طرابلس افزایش خواهند داد.

ترکیه یک واحد نظامی را برای کمک به حکومت لیبیا فرستاد

هفتۀ گذشته، پارلمان ترکیه اعزام نیروها را به لیبیا، تصویب کرد.

تصویر بندانگشتی

ترکیه یک واحد نظامی‌اش را برای کمک به حکومت به رسمیت شناخته لیبیا، به پایتخت این کشور فرستاده‌است.

پیش از این، رجب طیب اردوغان، رییس‌ جمهور ترکیه نیز تأیید کرده بود که نخستین واحدهای نظامی این کشور به لیبیا ارسال شده اند.

ترکیه تاکنون دربارۀ شمار این نیروها، جزیئات بیشتری ارائه نکرده است، اما گفته شده است که این نیروها برای مشوره‌دهی به نیروهای لیبیا، به این کشور فرستاده شده اند.

در حالی که تنش‌ها دربارۀ فرستاده شدن نیروهای ترکی به لیبیا افزایش یافته اند، گروه ارتش ملی لیبیا از گرفتن شهر راهبردی "سِرت" از نیروهای وابسته به حکومت این کشور خبر می‌دهد.

آگاهان، افتادن ادارۀ این شهر را به دست گروه ارتش ملی لیبیا، یک پیروزی بزرگ برای این گروه می‌دانند که از ماه‌ها به این سو برای گرفتن پایتخت لیبیا می‌جنگند.

این شهر برای حمله به طرابلس، پایتخت لیبیا که در ادارۀ حکومت لیبیا است، مهم گفته می‌شود.

احمد المسماری، سخنگوی گروه ارتش ملی لیبیا دراین باره گفت: "فرماندهی ارتش ملی لیبیا، رسماً آزادی و پاک سازی شهر سِرت را از هراس‌افگنان و مجرمان اعلام می‌کنم. ما همواره به شهر سِرت که برای ما عزیز است فکر می‌کردیم. همواره برای گرفتن آن طرح‌ریزی می‌کردیم؛ اما این طرح‌های نظامی را به تعویق می‌انداختیم تا سرت گواه درگیری‌ها نباشد."

اما سازمان ملل متحد خواهان پایان یافتن مداخله‌های نظامی خارجی در لیبیا است.

غسان سلامه، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای لیبیا گفت: "در لیبیا به اندازه کافی جنگ افزار وجود دارد و این کشور به جنگ افزارهای بیشتر نیاز ندارد. جنگجویان بسیاری در این کشور وجود دارند؛ پس به فرستادن جنگجویان بیشتر به این کشور پایان دهید. امکان دارد که صدها و هزاران جنگجو به این کشور بیاید. تمامی مداخله‌های خارجی را پایان بدهید."

شهر سِرت که زادگاه معمر القذافی، رهبر پیشین لیبیا است، برای تمامی گروه‌های این کشور مهم گفته می‌شود.

اکنون که نیروهای گروه ارتش ملی لیبیا این شهر را گرفته اند می‌گویند که حمله‌های شان را برای گرفتن شهر طرابلس افزایش خواهند داد.

هم‌رسانی کنید