تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تصویب لایحه‌یی اویغورها در مجلس نمایندگان امریکا

مجلس نماینده‌گان ایالات متحده امریکا، لایحه‌یی را تصویب کرده‌است که سرکوب گستردۀ مسلمانان در ایالت سنکیانگ چین را نکوهش می‌کند و بر برخی از مقام‌های چینی، تحریم‌هایی وضع می‌کند.

مجلس سنای امریکا نیز لایحه‌یی مشابهی را تصویب کرده‌است که پس از یکجا شدن هر دوی آنها، یک لایحه‌یی واحد برای توشیح به دانلد ترمپ، رییس‌جمهور این کشور، فرستاده خواهد شد.

این لایحه با ۴۰۷ رأی موافق و یک رأی مخالف در مجلس نماینده‌گان امریکا، به تصویب رسیده‌است.

در این لایحه، از رییس‌جمهور ترمپ خواسته‌است تا سوء رفتارها علیۀ مسلمانان را محکوم کرده و خواستار تعطیلی کمپ‌ های بازداشت گُسترده در سنکیانگ شود.

این لایحه تأکید دارد تا ترامپ برای نخستین بار تحریم‌هایی را علیۀ چن کوآنگکو، رییس حزب کمونیست چین در سنکیانگ، اعمال کند.

اما بیجنگ این اتهام‌ها رد می‌کند و گفته‌است که به تحریم‌های امریکا، پاسخ خواهد داد.

بیجنگ این لایحه را حمله‌ی به چین دانسته و از امریکا خواسته‌است تا آن را به قانون تبدیل نکند.

چین همچنین تأکید کرد که در صورت نیاز، از منافع خودش دفاع خواهد کرد.

بربنیاد گزارش‌ها، چین بیش از یک میلیون تن از اقلیت مسلمان را در ولایت سنکیانگ در اردوگاه‌های آموزش اجباری نگهداری می‌کند و آنان را به برگشتن از دین اسلام و رو گردانیدن از زبان و فرهنگ خودشان وادار می‌سازد.

تصویب لایحه‌یی اویغورها در مجلس نمایندگان امریکا

تصویر بندانگشتی

مجلس نماینده‌گان ایالات متحده امریکا، لایحه‌یی را تصویب کرده‌است که سرکوب گستردۀ مسلمانان در ایالت سنکیانگ چین را نکوهش می‌کند و بر برخی از مقام‌های چینی، تحریم‌هایی وضع می‌کند.

مجلس سنای امریکا نیز لایحه‌یی مشابهی را تصویب کرده‌است که پس از یکجا شدن هر دوی آنها، یک لایحه‌یی واحد برای توشیح به دانلد ترمپ، رییس‌جمهور این کشور، فرستاده خواهد شد.

این لایحه با ۴۰۷ رأی موافق و یک رأی مخالف در مجلس نماینده‌گان امریکا، به تصویب رسیده‌است.

در این لایحه، از رییس‌جمهور ترمپ خواسته‌است تا سوء رفتارها علیۀ مسلمانان را محکوم کرده و خواستار تعطیلی کمپ‌ های بازداشت گُسترده در سنکیانگ شود.

این لایحه تأکید دارد تا ترامپ برای نخستین بار تحریم‌هایی را علیۀ چن کوآنگکو، رییس حزب کمونیست چین در سنکیانگ، اعمال کند.

اما بیجنگ این اتهام‌ها رد می‌کند و گفته‌است که به تحریم‌های امریکا، پاسخ خواهد داد.

بیجنگ این لایحه را حمله‌ی به چین دانسته و از امریکا خواسته‌است تا آن را به قانون تبدیل نکند.

چین همچنین تأکید کرد که در صورت نیاز، از منافع خودش دفاع خواهد کرد.

بربنیاد گزارش‌ها، چین بیش از یک میلیون تن از اقلیت مسلمان را در ولایت سنکیانگ در اردوگاه‌های آموزش اجباری نگهداری می‌کند و آنان را به برگشتن از دین اسلام و رو گردانیدن از زبان و فرهنگ خودشان وادار می‌سازد.

هم‌رسانی کنید