تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توافق افغانستان، چین و پاکستان بر مبارزۀ مشترک با هراس‎افگنی

سخنگوی وزارت امور خارجۀ چین می گوید که افغانستان، چین و پاکستان توافق کرده اند تا با هراس افگنی و نیز بهبود امنیت در این سه کشور، مشترکأ کار کنند.

به گفتۀ هواچونینگ، این تصمیم در نشست هفتۀ گذشته نماینده گان این سه کشور، در بیجینگ چین گرفته شده است.

در این نشست، حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجۀ افغانستان، لی هویلای، معاون وزارت خارجۀ چین و نیز تسنیم اسلم، معاون وزیر خارجۀ پاکستان شرکت کرده بودند.

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان می گوید که وزیر خارجۀ چین نیز با معینان وزارت های خارجه افغانستان و پاکستان دیدار کرده است. وی در این باره افزود:  «وانگ یی، وزیر خارجۀ چین گفت که پاکستان و افغانستان نیروهای مهمی از تلاش های جهانی بر ضد هراس افگنی استند و در تلاش های مبارزه در برابر تروریسم جهانی سهم بسیار عالی گرفته اند.»

در همین حال، وزیر خارجه چین از آن چه کمک افغانستان و پاکستان در مبارزه چین با جنبش اسلامی ترکستان شرقی و دگر گروه های هراس افگن می داند، ستایش کرده است.

به نقل از وزارت خارجۀ چین، بیجینگ آماده است تا در آوردن ثبات در افغانستان و پاکستان همکاری کند.

از سویی هم، سخنگوی وزارت خارجۀ چین می گوید که چین از روند صلح افغانستان که به رهبری خود افغان ها حمایت می کند و از تمامی گروه ها در افغانستان می خواهد که خواست های شان را از راه گفتگوها مطرح کنند.

توافق افغانستان، چین و پاکستان بر مبارزۀ مشترک با هراس‎افگنی

سخنگوی وزارت امور خارجۀ چین می گوید که معینیان وزارت های خارجه چین، افغانستان و پاکستان رد یک نشست در بیجینگ توافق کرده اند که سه کشور در مبارزه با هراس افگنی مشترکأ کار کنند.

Thumbnail

سخنگوی وزارت امور خارجۀ چین می گوید که افغانستان، چین و پاکستان توافق کرده اند تا با هراس افگنی و نیز بهبود امنیت در این سه کشور، مشترکأ کار کنند.

به گفتۀ هواچونینگ، این تصمیم در نشست هفتۀ گذشته نماینده گان این سه کشور، در بیجینگ چین گرفته شده است.

در این نشست، حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجۀ افغانستان، لی هویلای، معاون وزارت خارجۀ چین و نیز تسنیم اسلم، معاون وزیر خارجۀ پاکستان شرکت کرده بودند.

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان می گوید که وزیر خارجۀ چین نیز با معینان وزارت های خارجه افغانستان و پاکستان دیدار کرده است. وی در این باره افزود:  «وانگ یی، وزیر خارجۀ چین گفت که پاکستان و افغانستان نیروهای مهمی از تلاش های جهانی بر ضد هراس افگنی استند و در تلاش های مبارزه در برابر تروریسم جهانی سهم بسیار عالی گرفته اند.»

در همین حال، وزیر خارجه چین از آن چه کمک افغانستان و پاکستان در مبارزه چین با جنبش اسلامی ترکستان شرقی و دگر گروه های هراس افگن می داند، ستایش کرده است.

به نقل از وزارت خارجۀ چین، بیجینگ آماده است تا در آوردن ثبات در افغانستان و پاکستان همکاری کند.

از سویی هم، سخنگوی وزارت خارجۀ چین می گوید که چین از روند صلح افغانستان که به رهبری خود افغان ها حمایت می کند و از تمامی گروه ها در افغانستان می خواهد که خواست های شان را از راه گفتگوها مطرح کنند.

هم‌رسانی کنید