تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حزب حاکم محافظه‌کاران برندۀ انتخابات پارلمانی بریتانیا شد

نتایج انتخابات پارلمانی بریتانیا، از پیروزی قاطع حزب حاکم «محافظه‌کاران» حکایت دارد.

نتایج نخستین این انتخابات، نشان می‌دهند که حزب محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسون، از میان ۶۵۰کرسی ۳۶۴ کرسی را بدست آورده‌است.

حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین و بزرگترین رقیب بوریس جانسون ۲۰۲کرسی پارلمان را از آن خود کرده‌است؛ یعنی ۵۰ کرسی پارلمان را از دست داده‌است.

حزب لیبرال دموکرات، هم نُه کرسی را بدست آورده‌است؛ اما نتایج برخی از حوزه‌های دیگر هنوز اعلام نشده‌اند. حزب ملی اسکاتلند نیز ۴۸ کرسی را بدست آورده‌است.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در سخنرانی‌اش برای مردم گفت: «من برای شما می‌گویم که صدای شما شنیده شده‌است؛ زیرا سیاست‌گران در سه سال گذشته در نزاع بوده‌اند. من به این گفت‌ومگوها نقطه پایان خواهم داد و ما بریتانیا را از اتحادیۀ اروپا در ۳۱ ماه جنوری سال آینده بیرون خواهیم کرد.»

اتحادیۀ اروپا نیز امیدوار است که بریتانیا با این اتحادیه با یک توافق برسد.
چارلز میشل، رییس شورای اروپا بیان داشت: «ما انتظار داریم که هرچه زودتر که پارلمان بریتانیا توافق‌نامه بیرون شدن بریتانیا رأی بدهد. ما آماده استیم، اتحادیه اروپا گفت‌وگو خواهد کرد و ما در آینده نیز با بریتانیا همکار نزدیک خواهیم بود.»

از سویی هم، رهبر حزب کارگر پس از شکستش در انتخابات، می‌گوید که از رهبری این حزب کنار می‌رود: «می‌خواهم این را به شما روشن بسازم که من این حزب را در انتخابات آینده رهبری نخواهم کرد.»

کوربین گفته بود اگر در انتخابات پارلمانی پیروز شود دربارۀ بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا یک همه پرسی برگزار خواهد کرد.

حزب حاکم محافظه‌کاران برندۀ انتخابات پارلمانی بریتانیا شد

یکی از وعده‌های بوریس جانسون، بیرون کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا در سی و یکم ماه جنوری سال آینده میلادی است.

Thumbnail

نتایج انتخابات پارلمانی بریتانیا، از پیروزی قاطع حزب حاکم «محافظه‌کاران» حکایت دارد.

نتایج نخستین این انتخابات، نشان می‌دهند که حزب محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسون، از میان ۶۵۰کرسی ۳۶۴ کرسی را بدست آورده‌است.

حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین و بزرگترین رقیب بوریس جانسون ۲۰۲کرسی پارلمان را از آن خود کرده‌است؛ یعنی ۵۰ کرسی پارلمان را از دست داده‌است.

حزب لیبرال دموکرات، هم نُه کرسی را بدست آورده‌است؛ اما نتایج برخی از حوزه‌های دیگر هنوز اعلام نشده‌اند. حزب ملی اسکاتلند نیز ۴۸ کرسی را بدست آورده‌است.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در سخنرانی‌اش برای مردم گفت: «من برای شما می‌گویم که صدای شما شنیده شده‌است؛ زیرا سیاست‌گران در سه سال گذشته در نزاع بوده‌اند. من به این گفت‌ومگوها نقطه پایان خواهم داد و ما بریتانیا را از اتحادیۀ اروپا در ۳۱ ماه جنوری سال آینده بیرون خواهیم کرد.»

اتحادیۀ اروپا نیز امیدوار است که بریتانیا با این اتحادیه با یک توافق برسد.
چارلز میشل، رییس شورای اروپا بیان داشت: «ما انتظار داریم که هرچه زودتر که پارلمان بریتانیا توافق‌نامه بیرون شدن بریتانیا رأی بدهد. ما آماده استیم، اتحادیه اروپا گفت‌وگو خواهد کرد و ما در آینده نیز با بریتانیا همکار نزدیک خواهیم بود.»

از سویی هم، رهبر حزب کارگر پس از شکستش در انتخابات، می‌گوید که از رهبری این حزب کنار می‌رود: «می‌خواهم این را به شما روشن بسازم که من این حزب را در انتخابات آینده رهبری نخواهم کرد.»

کوربین گفته بود اگر در انتخابات پارلمانی پیروز شود دربارۀ بیرون شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا یک همه پرسی برگزار خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید