Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خان: به هیچ گروه شورشی اجازه نخواهیم داد در پاکستان فعالیت کنند

عمران‌خان، نخست وزیر پاکستان، روز جمعه (۱۷  حوت) در یک سخنرانی‌اش در شهر چهارچهرو در جنوب پاکستان گفت که این کشور دیگر به گروه‌های شورشی اجازه فعالیت را در خاکش نخواهد داد.

او گفت که حکومتش می‌خواهد پاکستان یک کشور صلح‌آمیز و با ثبات باشد.

تنها چند روز پیش از این، حکومت پاکستان اعلام کرد که در برابر گروه‌های هراس‌افگن اقدام خواهد کرد.

گفته می‌شود که این کار به علت افزایش فشارهای هند و جامعه جهانی و نیز تهدید سازمان فتف به وضع تحریم‌ها بر پاکستان انجام می‌شود. اما روشن نیست که حکومت او در این زمینه چه مقدار پیشرفت خواهد کرد.

آقای خان گفت: «متأسفانه پیش از این در این زمینه کار نشده بود؛ اما از هنگامی که حکومت ما روی کار شد ما ذهن‌های مان را آماده ساختیم و بربنیاد طرح اقدام ملی کار خواهیم کرد. تنها علت این کار، بهتر شدن پاکستان است.» 

او افزود: «در این گروه‌ها مردمانی استند که کارهای خیریه انجام می‌دهند؛ آنان نباید نگران باشند. اما پاکستان به کسی اجازه نخواهد که از خاکش برای هراس‌افگنی در بیرون از کشور کار بگیرد.»

این درحالی است که هند، ایالات متحده، افغانستان و ایران از کشورهایی بوده اند که از وجود گروه‌های هراس‌افگن در پاکستان شکایت داشته اند.

جیش محمد که یکی از گروه‌های شورشی در پاکستان است، مسوولیت حمله چهار هفته پیش را در کشمیر هند که ۴۴ سرباز هندی را کشت پذیرفته است.

این حمله به حمله‌های هوایی هند بر پاکستان و حمله متقابل پاکستان بر کشمیر هند انجامید که تنش‌ها را میان دو کشور افزایش داده اند.

خان: به هیچ گروه شورشی اجازه نخواهیم داد در پاکستان فعالیت کنند

عمران‌خان می‌پذیرد که پیش از این در پاکستان در برابر گروه‌های هراس‌افگن اقدام نشده است.

تصویر بندانگشتی

عمران‌خان، نخست وزیر پاکستان، روز جمعه (۱۷  حوت) در یک سخنرانی‌اش در شهر چهارچهرو در جنوب پاکستان گفت که این کشور دیگر به گروه‌های شورشی اجازه فعالیت را در خاکش نخواهد داد.

او گفت که حکومتش می‌خواهد پاکستان یک کشور صلح‌آمیز و با ثبات باشد.

تنها چند روز پیش از این، حکومت پاکستان اعلام کرد که در برابر گروه‌های هراس‌افگن اقدام خواهد کرد.

گفته می‌شود که این کار به علت افزایش فشارهای هند و جامعه جهانی و نیز تهدید سازمان فتف به وضع تحریم‌ها بر پاکستان انجام می‌شود. اما روشن نیست که حکومت او در این زمینه چه مقدار پیشرفت خواهد کرد.

آقای خان گفت: «متأسفانه پیش از این در این زمینه کار نشده بود؛ اما از هنگامی که حکومت ما روی کار شد ما ذهن‌های مان را آماده ساختیم و بربنیاد طرح اقدام ملی کار خواهیم کرد. تنها علت این کار، بهتر شدن پاکستان است.» 

او افزود: «در این گروه‌ها مردمانی استند که کارهای خیریه انجام می‌دهند؛ آنان نباید نگران باشند. اما پاکستان به کسی اجازه نخواهد که از خاکش برای هراس‌افگنی در بیرون از کشور کار بگیرد.»

این درحالی است که هند، ایالات متحده، افغانستان و ایران از کشورهایی بوده اند که از وجود گروه‌های هراس‌افگن در پاکستان شکایت داشته اند.

جیش محمد که یکی از گروه‌های شورشی در پاکستان است، مسوولیت حمله چهار هفته پیش را در کشمیر هند که ۴۴ سرباز هندی را کشت پذیرفته است.

این حمله به حمله‌های هوایی هند بر پاکستان و حمله متقابل پاکستان بر کشمیر هند انجامید که تنش‌ها را میان دو کشور افزایش داده اند.

هم‌رسانی کنید