Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواهر مهاجم حملۀ نیویارک خواهان محاکمۀ عادلانۀ برادرش است

خبرگزاری رویترز در گزارشی روز جمعه نوشته است که خواهر مهاجر ازبیک متهم به کشتن هشت نفر در حملۀ شهر نیویارک گفته است که برادرش ممکن است شستشوی مغزی شده باشد و از همین‌رو از دونالد ترمپ رییس‌جمهور امریکا خواسته است که مطمئن شود که برادرش منصفانه محاکمه شود.

سایفلو سایپوف، ۲۹ ساله، روز چهارشنبه به جرم رانندگی موتر باربری اجاره شده در پایین مسیر پیاده روی دوچرخه سواری به حمایت از داعش عابران پیاده و دوچرخه سوار را زیر موتر گرفتن، متهم شد.

پس از این رویداد رییس جمهور ترمپ خواستار اعدام سایپوف شد.

امیده سایپوف، خواهر مهاجم که از تاشکند مرکز ازبیکستان به رویترز گفته است که امیدوار است که ترمپ اطمینان حاصل کند که به برادرش زمان بیشتر و دادگاه عادلانه داده شده است.

او گفت: «ما نمی‌دانیم که وی را شستشوی مغزی کرده است، ممکن از عضوی از یک گروه سازمان یافته شده باشد. صادقانه می گویم من نمی دانم چقدر طول خواهد کشید تا ازین جنجال بیرون شود، اما مطمین هستم که او دوباره به حالت عادی برمی گردد.»

او گفته است که یک روز قبل از حمله با برادرش صحبت کرده بود.

مقدسه، مادر مهاجم، گفته است که بار آخر پسرش را در ماه آگست دیده است زمانی که از امریکا دیدن نمود. و این حمله یک عمل غیرمترقبه برای خانواده‌اش بوده است. 

او افزود: «من از خبرها تکان خوردم و از آن زمان تا همین امروز بعد از ظهر در شفاخانه هستم.»

مقدسه گفته است که زمانی که در ماه آگست با پسرش در امریکا ملاقات کرد به وی گفت که دنبال تاشکند دق شده است. مادرش گفت که می خواستم وی را به خانه بیاورم اما به دلیل اینکه پسری خوردش آن زمان ۲۰ روز داشت این کار نتوانست.

مقدسه گفته است که پسرش هیچگاهی از زنده گی در امریکا شکایت نداشته و فامیل و والدین اش را حمایت می کرد.

مقدسه گفت: «وی با تمام دوستانش مهربان بود.»

مقدسه در ادامه گفت: «نخی، او مذهبی نبود و هرگز از مساجد بازدید نکرد چون همیشه مشغول مطالعه و سپس کار بود.»

این در حالی است که رییس‌جمهور ترمپ در صفحۀ توییترش نوشته که سایپوف: باید به سرعت حرکت کند. مجازات مرگ!

خواهر مهاجم گفته است او و خانواده‌اش امیدوار اند که برادراش در عجله در دادگاه به اعدام محکوم نشود.

در این میان گزارش‌های تأیید نشده‌ای میرساند که مقام‌های ازبیک خانوادۀ مهاجم را مورد بازپرس قرار داده اند. 

خواهر مهاجم گفته است که وی نمی‌داند پدر و کاکایش کجا بودند.

خواهر مهاجم حملۀ نیویارک خواهان محاکمۀ عادلانۀ برادرش است

امیده سایپوف، خواهر مهاجم، می‌گوید که امیدوار است دونالد ترمپ اطمینان بدهد که به برادرش زمان بیشتر و دادگاه عادلانه داده شده است.

Thumbnail

خبرگزاری رویترز در گزارشی روز جمعه نوشته است که خواهر مهاجر ازبیک متهم به کشتن هشت نفر در حملۀ شهر نیویارک گفته است که برادرش ممکن است شستشوی مغزی شده باشد و از همین‌رو از دونالد ترمپ رییس‌جمهور امریکا خواسته است که مطمئن شود که برادرش منصفانه محاکمه شود.

سایفلو سایپوف، ۲۹ ساله، روز چهارشنبه به جرم رانندگی موتر باربری اجاره شده در پایین مسیر پیاده روی دوچرخه سواری به حمایت از داعش عابران پیاده و دوچرخه سوار را زیر موتر گرفتن، متهم شد.

پس از این رویداد رییس جمهور ترمپ خواستار اعدام سایپوف شد.

امیده سایپوف، خواهر مهاجم که از تاشکند مرکز ازبیکستان به رویترز گفته است که امیدوار است که ترمپ اطمینان حاصل کند که به برادرش زمان بیشتر و دادگاه عادلانه داده شده است.

او گفت: «ما نمی‌دانیم که وی را شستشوی مغزی کرده است، ممکن از عضوی از یک گروه سازمان یافته شده باشد. صادقانه می گویم من نمی دانم چقدر طول خواهد کشید تا ازین جنجال بیرون شود، اما مطمین هستم که او دوباره به حالت عادی برمی گردد.»

او گفته است که یک روز قبل از حمله با برادرش صحبت کرده بود.

مقدسه، مادر مهاجم، گفته است که بار آخر پسرش را در ماه آگست دیده است زمانی که از امریکا دیدن نمود. و این حمله یک عمل غیرمترقبه برای خانواده‌اش بوده است. 

او افزود: «من از خبرها تکان خوردم و از آن زمان تا همین امروز بعد از ظهر در شفاخانه هستم.»

مقدسه گفته است که زمانی که در ماه آگست با پسرش در امریکا ملاقات کرد به وی گفت که دنبال تاشکند دق شده است. مادرش گفت که می خواستم وی را به خانه بیاورم اما به دلیل اینکه پسری خوردش آن زمان ۲۰ روز داشت این کار نتوانست.

مقدسه گفته است که پسرش هیچگاهی از زنده گی در امریکا شکایت نداشته و فامیل و والدین اش را حمایت می کرد.

مقدسه گفت: «وی با تمام دوستانش مهربان بود.»

مقدسه در ادامه گفت: «نخی، او مذهبی نبود و هرگز از مساجد بازدید نکرد چون همیشه مشغول مطالعه و سپس کار بود.»

این در حالی است که رییس‌جمهور ترمپ در صفحۀ توییترش نوشته که سایپوف: باید به سرعت حرکت کند. مجازات مرگ!

خواهر مهاجم گفته است او و خانواده‌اش امیدوار اند که برادراش در عجله در دادگاه به اعدام محکوم نشود.

در این میان گزارش‌های تأیید نشده‌ای میرساند که مقام‌های ازبیک خانوادۀ مهاجم را مورد بازپرس قرار داده اند. 

خواهر مهاجم گفته است که وی نمی‌داند پدر و کاکایش کجا بودند.

هم‌رسانی کنید