تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

دادگاهی در پشاور وثیقۀ منظور پشتین را رد کرد

دادگاهی در شهر پشاورف وثیقه منظور پشتین، رهبر جنبش حفاظت از پشتون ها را رد کرد.

به این ترتیب، منظور پشتین به زندانی در شهر "دیره اسماعیل" خان، جایی که بر ضدش شکایت درج شده است انتقال می یابد.

اعضای جنبش حفاظت از پشتون ها، در بخش های گونه گون پاکستان و کشورهای دیگر جهان، راهپیمایی ها و گردهم آیی ها را به راه انداخته اند و می خواهند که منظور پشتین از زندان پولیس پاکستان رها شود.

او به اتهام تبلیغات ضد پاکستان بازداشت شده است.

این در حالی است که جنبش حفاظت از پشتون ها در پاکستان، کارزاری را برای رهایی رهبر این جنبش از بازداشت نیروهای پاکستانی آغاز کرده است.

شماری از شهرها در وزیرستان ها، بلوچستان و بخش های دیگر پشتون نشین در پاکستان، گواه راهپیمایی ها برای رهایی منظور پشتین استند.

قرار است که رهبران دیگر جنبش حفاظت از پشتون ها و هواداران منظور پشتین، امروز در اسلام آباد یک نشست خبری اعتراض آمیز برگزار کنند.

در رسانه های اجتماعی نیز، شمار بزرگی از مردم از پاکستان، افغانستان و بخش های دیگر جهان، خواهان رهایی منظور پشتین شده اند.

او دو شب پیش به اتهام تبلیغات ضد پاکستان از سوی پولیس پشاور بازداشت شد.

جهان

دادگاهی در پشاور وثیقۀ منظور پشتین را رد کرد

جنبش حفاظت از پشتون ها در پاکستان، کارزاری را برای رهایی رهبر این جنبش از بازداشت نیروهای پاکستانی آغاز کرده است.

Thumbnail

دادگاهی در شهر پشاورف وثیقه منظور پشتین، رهبر جنبش حفاظت از پشتون ها را رد کرد.

به این ترتیب، منظور پشتین به زندانی در شهر "دیره اسماعیل" خان، جایی که بر ضدش شکایت درج شده است انتقال می یابد.

اعضای جنبش حفاظت از پشتون ها، در بخش های گونه گون پاکستان و کشورهای دیگر جهان، راهپیمایی ها و گردهم آیی ها را به راه انداخته اند و می خواهند که منظور پشتین از زندان پولیس پاکستان رها شود.

او به اتهام تبلیغات ضد پاکستان بازداشت شده است.

این در حالی است که جنبش حفاظت از پشتون ها در پاکستان، کارزاری را برای رهایی رهبر این جنبش از بازداشت نیروهای پاکستانی آغاز کرده است.

شماری از شهرها در وزیرستان ها، بلوچستان و بخش های دیگر پشتون نشین در پاکستان، گواه راهپیمایی ها برای رهایی منظور پشتین استند.

قرار است که رهبران دیگر جنبش حفاظت از پشتون ها و هواداران منظور پشتین، امروز در اسلام آباد یک نشست خبری اعتراض آمیز برگزار کنند.

در رسانه های اجتماعی نیز، شمار بزرگی از مردم از پاکستان، افغانستان و بخش های دیگر جهان، خواهان رهایی منظور پشتین شده اند.

او دو شب پیش به اتهام تبلیغات ضد پاکستان از سوی پولیس پشاور بازداشت شد.

هم‌رسانی کنید