تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دادگاۀ عدالت جهانی از پاکستان خواستار بازنگری اعدام یک هندی شد

دادگاۀ عدالت جهانی از پاکستان خواسته‎است که پروندۀ کلبوشن یاداوف، یک فرمانده نیروهای دریای هند را که به جرم جاسوسی در پاکستان به اعدام محکوم است، بازنگری کند.

وزارت خارجه پاکستان در واکنش به بازنگری این پرونده گفت که با این فرمانده هندی بر بنیاد قوانین پاکستان رفتار خواهد شد.

شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان دراین باره گفت: "این به من اطمینان می‎دهد که "یادوف" در پاکستان خواهد ماند، و با او بربنیاد قوانین پاکستان رفتار خواهد شد، و این یک پیروزی برای پاکستان است."

از سوی دیگر، نرندرا مودی، نخست وزیر هند با ستایش از این تصمیم دادگاۀ عدالت جهانی گفت که «من باور دارم که کلبوشن یاداوف به‎دعدالت خواهد رسید.»

شماری از شهروندان هند این تصمیم دادگاه عدالت جهانی را می‌ستایند.

شهروندان هند می‌گویند که از دیر زمانی در انتظار چنین روز ی بوده‌اند، آنان امیدوار استند تا این فرمانده نیروهای دریای هند از سوی حکومت پاکستان، رها شود.

تشار سینگ، شهروند هند دراین باره گفت: "از روزی که پرونده او به دادگاه عدالت جهانی رفته‌است، ما امیدوار بودیم که با او عدالت شود، و این چیزی است که امروز رخ داد."

آرویند سینگ، شهروند دیگر هندی گفت: "این یک پیروزی بزرپ برای هند است، سرانجام حقیقت پیروز شد و این یک چیز عالی است."

یاداوف، سه سال پیش به جرم جاسوی برای هند در پاکستان بازداشت شد.

دادگاۀ عدالت جهانی از پاکستان خواستار بازنگری اعدام یک هندی شد

اما پاکستان می‌گوید که با او بر بنیاد قوانین پاکستان رفتار خواهد شد.

Thumbnail

دادگاۀ عدالت جهانی از پاکستان خواسته‎است که پروندۀ کلبوشن یاداوف، یک فرمانده نیروهای دریای هند را که به جرم جاسوسی در پاکستان به اعدام محکوم است، بازنگری کند.

وزارت خارجه پاکستان در واکنش به بازنگری این پرونده گفت که با این فرمانده هندی بر بنیاد قوانین پاکستان رفتار خواهد شد.

شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان دراین باره گفت: "این به من اطمینان می‎دهد که "یادوف" در پاکستان خواهد ماند، و با او بربنیاد قوانین پاکستان رفتار خواهد شد، و این یک پیروزی برای پاکستان است."

از سوی دیگر، نرندرا مودی، نخست وزیر هند با ستایش از این تصمیم دادگاۀ عدالت جهانی گفت که «من باور دارم که کلبوشن یاداوف به‎دعدالت خواهد رسید.»

شماری از شهروندان هند این تصمیم دادگاه عدالت جهانی را می‌ستایند.

شهروندان هند می‌گویند که از دیر زمانی در انتظار چنین روز ی بوده‌اند، آنان امیدوار استند تا این فرمانده نیروهای دریای هند از سوی حکومت پاکستان، رها شود.

تشار سینگ، شهروند هند دراین باره گفت: "از روزی که پرونده او به دادگاه عدالت جهانی رفته‌است، ما امیدوار بودیم که با او عدالت شود، و این چیزی است که امروز رخ داد."

آرویند سینگ، شهروند دیگر هندی گفت: "این یک پیروزی بزرپ برای هند است، سرانجام حقیقت پیروز شد و این یک چیز عالی است."

یاداوف، سه سال پیش به جرم جاسوی برای هند در پاکستان بازداشت شد.

هم‌رسانی کنید